Alvorligt syge skal kunne give en fuldmagt som rækker ud i fremtiden

15.000 mennesker og deres familier rammes hvert år af demens. Nyt lovforslag skal gøre det lettere at oprette en fuldmagt til ens pårørende, en såkaldt ”Fremtidsfuldmagt”

Hvis du er pårørende til en person med en alvorlig sygdom, kan det være nødvendigt at tage en snak i familien omkring hvordan fremtiden skal håndteres. Mange familier søger individuel rådgivning for at sikre sig bedst muligt i forhold til de økonomiske forhold.

Det er i netop disse situationer, at fremtidsfuldmagter skal gøre det nemmere og skal være et enkelt alternativ til værgemål, samtidig giver fremtidsfuldmagten den sygdomsramte person langt større indflydelse.

Advokat Bent Riis, Therkildsen Advokater, medlem af foreningen Alliance Advokater, forklarer, hvordan det forventes at komme til at foregå  i praksis: ”Ved en fremtidsfuldmagt udpeger man selv en person, der skal sørge for ens økonomi og personlige forhold, når man ikke længere er i stand til det. Fremtidsfuldmagten forventes at kunne oprettes med NemID, og det vil være muligt at annullere eller ændre fuldmagten, når man er logget ind i systemet”. Den nærmere fremgangsmåde kendes dog først efter loven er vedtaget og den praktiske fremgangsmåde er fastsat.

Hvis en person har været ude for en alvorlig ulykke, står over for en stor operation eller har alvorlig sygdom som fx demens, kan det være relevant med en fremtidsfuldmagt. Den pårørende, der får fremtidsfuldmagten, har til opgave at repræsentere fuldmagtsgiveren og dennes interesser. Det kan også være en overvejelse alle bør gøre sig, for ingen ved jo om man pludselig bliver ramt af en blodprop, hjerneblødning eller andet der pludselig kan gøre en fremtidsfuldmagt aktuel.

Fremtidsfuldmagter har til formål at styrke retten til selvbestemmelse, men Bent Riis pointerer, at der skal være en meget høj sikkerhed forbundet med at give en fremtidsfuldmagt til en eller flere pårørende. Han siger: ”Ved en fremtidsfuldmagt får de pårørende råderet over økonomiske forhold, såsom almindelige bankforretninger, investeringer, lejeaftaler, lånomlægninger og PBS-aftaler. Derfor kan der være risiko for misbrug, når nu en fremtidsfuldmagt kan oprettes digitalt og på en meget enkel måde”. Repræsentanter for Danske Arveretsadvokater og Danske Familieadvokater har overfor Folketingets retsudvalg fremhævet dette, og anbefalet en notarordning tilsvarende ordningen der gælder for oprettelse af notartestamente.

Den lette tilgang til at oprette en fremtidsfuldmagt vil være til gavn for de familier, der skal træffe hurtige beslutninger. Bent Riis frygter dog, at man vil se sager med manipulation. Hun anbefaler en høj grad af sikkerhed samt individuel rådgivning og støtte ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, hvis lovforslaget om fremtidsfuldmagter bliver en realitet. 

Yderligere information:
Bent Riis
Tlf: 39 57 00 00
bri@thadv.dk

Fakta om Alliance Advokater 

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Tags:

Multimedia

Multimedia