Arvinger i ingenmandsland efter SKATs ændrede praksis

I en principiel sag mellem SKAT og arvingen til et dødsbo har SKAT anket skifterettens afgørelse for at få en sagkyndig til at værdiansætte en fast ejendom, selvom den opgjorte værdi ligger inden for de +/- 15% af den offentlige vurdering, som det har været praksis at anvende i 30 år.

”Mens vi venter på Højesterets afgørelse, befinder arvinger sig i et vakuum, fordi der nu er tvivl om, hvorvidt Skat vil kræve alle ejendomme vurderet, eller om der kommer retningslinjer for, hvornår dette vil blive krævet." Da arvinger ikke kan få en forhåndstilkendegivelse fra Skat om hvilken værdi, der kan accepteres, er det umuligt for arvingerne at tage stilling til, om de vil have en ejendom solgt eller modtage den som arv. Dette skaber stor usikkerhed, forklarer Gitte Wichmann Mortensen fra Alliance Advokater i Helsinge.

I over 30 år har det været anerkendt administrativ praksis, at SKAT i dødsboer har godkendt værdiansættelser af fast ejendom, når denne lå inden for +/- 15% af den offentlige vurdering, og arvingerne var børn eller børnebørn.

Behandling af et dødsbo kræver omtanke

Arvinger bliver usikre, når de skal finde ud af, hvad der skal ske med et dødsbo, og de ikke kan vide sig sikre på værdien af ejendommen. Det får store konsekvenser for opgørelsen af boet, fordi værdien ofte er afgørende for valg af løsning:

  • Skal én af arvingerne beholde ejendommen, eller skal flere udtage den sammen ?
  • Kan arvingen, der ønsker at udtage ejendommen, få denne finansieret ?
  • Er det bedre at sælge ejendommen?

Gitte Wichmann Mortensen anbefaler, at arvingerne gennemtænker de forskellige scenarier og sætter sig ind i, hvilke konsekvenser en ændring af værdiansættelsen kan have på den korte og den lange bane. Da formuens størrelse har betydning for, om boet er skattepligtige eller ej, kan værdiansættelse af ejendommen være afgørende for, om der skal betales boskat eller ej.

Det giver så andre udfordringer

”Viser det sig, at værdien af ejendommen fastsættes højere end forventet og end flere arvinger er indbyrdes enige om, vil arvingen måske slet ikke have ejendommen. Dermed er der fare for, at arvingerne får konflikter med hinanden, fordi økonomien viser sig anderledes end først antaget”, forklarer Alliance Advokaten.

Hun anbefaler arvinger, at de søger rådgivning omkring de komplekse regler, danner sig et overblik over boet samt drøfter muligheder og fremtidsperspektiver. ”Hvis arvingerne er klædt ordentligt på, er der større chance for, at de tager en beslutning, som de bliver glade for eller i hvert fald kan acceptere konsekvenserne af, hvis sagen senere tager en drejning”, siger hun.

Et helt anden mulighed kan være at overdrage ejendommen, mens man stadig lever, da reglerne indtil videre ikke er ændret for så vidt angår gaver, og det derfor kan være attraktivt for den samlede familie at overdrage en ejendom, før der foreligger et dødsbo.

Gitte Wichmann Mortensen
tlf: 4879 4488
gwm@bodkergaarden.dkFakta om Alliance Advokater 

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Tags:

Multimedia

Multimedia