Kommunen lægger ud, når nabostridigheder skal løses

Report this content

Nabostridigheder over fælleshegn kan ende med en kendelse fra hegnssynet. Overholder modparten ikke kendelsen, er det i første omgang kommunen, der betaler for det manglende udførte arbejde, hvorefter pantefogeden inddriver pengene.

Sager med nabostridigheder over fælleshegn kan give anledning til alvorlige diskussioner og i værste tilfælde betyde, at en af naboerne giver op og flytter. Derfor kontakter mange hegnssynet for at afgøre, hvem der har ret i sagen.

”Hegnssynet kan afgøre, om den ene part fx skal plante en ny hæk eller opføre et hegn, og ofte skal kendelsen opfyldes inden for en bestemt tidsfrist ”, siger Louise Ekstrand fra Alliance Advokater i Helsingør og fortsætter: ”Bliver kendelsen ikke overholdt, kan man påklage kendelsen til domstolene for at få medhold i sagen.”

Men problemet er ikke altid løst, selvom domstolen har afgivet en dom, hvilket naturligvis er til stor frustration over for de naboer, der lige har vundet sagen.

Undertiden bliver kendelsen/dommen nemlig ikke overholdt på trods af påbud. Ifølge Louise Ekstrand er den slags sager ikke sjældne. Derfor giver hegnssynet mulighed for tvangsfuldbyrdelse, som sikrer, at kendelsen bliver overholdt.

Tvangsfuldbyrdelse betyder, at det manglende arbejde skal udføres eller manglerne afhjælpes på naboens bekostning: ”Helt konkret betyder det, at det arbejde, som den ”tabende” nabo er pålagt at udføre, bliver udført af professionelle entreprenører ved hegnsynsformandens foranstaltning. Pengene udlægges derfor fra kommunekassen”, fortæller Alliance Advokaten.

”Tænker man på at anlægge hegnsag eller søge tvangsfuldbyrdelse, er det vigtigt at kontakte en advokat med speciale i hegnssager”, afslutter Louise Ekstand.

Yderligere information:

Louise Ekstrand
Advokatfuldmægtig, Alliance Advokater Helsingør
Tlf. 49219700
Mail: lce@alliance3000.dk

Fakta om Alliance Advokater 

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Tags:

Multimedia

Multimedia