Manglende betaling fra kunder kan koste din virksomhed dyrt

Report this content

Det er dyrt og ressourcekrævende for både kunder og virksomheder, når regningerne ikke betales til tiden. Sådan er reglerne for rykkere og inkasso.

Som erhvervsdrivende er der altid en risiko for, at kunderne ikke betaler det, de skylder, og det kan føre til både ærgrelse og frustration, og det fører altid til yderligere økonomiske omkostninger for både kunder og virksomhed. Derfor er det vigtigt at kende reglerne for indkrævning af udeståender.

Ifølge advokat Roberto Panada fra Alliance Advokater tager virksomhederne en række forholdsregler for at undgå manglende betaling fra kunder.

”Når man får nye kunder, er det en god idé at tjekke kundens CVR-nummer på www.cvr.dk for at sikre sig, at der er tale om en registreret virksomhed. Er det en privat kunde, bør man overveje at tjekke, om vedkommende står registreret i RKI eller Debitor Registret”, fortæller Roberto Panada. ”Det er desuden vigtigt at have styr på virksomhedens aftaler, så der ikke opstår tvivl om, hvorvidt der er indgået en aftale, og hvad der er aftalt. Aftaler bør af bevismæssige årsager være skriftlige. Hvis der ikke er indgået en skriftlig aftale, er det en god idé at sende kunden en ordrebekræftelse, eventuelt blot ved e-mail.”

Rykkergebyr må højst være på 100 kr.

Efter sidste rettidige indbetalingsdag fremsendes den første rykker.

”I nogle tilfælde kan manglende betaling skyldes en menneskelig eller teknisk fejl. Derfor bør man i første omgang henvende sig til kunden med en venlig erindring”, fortæller Alliance advokaten og fortsætter: ”Dog anbefaler vi altid, at man efter sidste rettidige indbetalingsdag, efter evt. henvendelse, sørger for at udsende den første rykker”.

Ifølge renteloven kan en erhvervsdrivende fremsende op til tre rykkere med gebyr for det samme krav, og der skal være mindst 10 dage imellem rykkerne. Hvert rykkergebyr må højst være på 100 kr. og tillægges ikke moms.

Hvis kunden ikke betaler

”Betaler din kunde stadig ikke sin regning efter første eller anden rykker, kan du varsle om, at sagen overgår til inkasso ved advokat, hvis der ikke sker betaling indenfor 10 dage. Herefter bør du kontakte en advokat, som kan udarbejde og fremsende en såkaldt inkassoskrivelse, hvori skyldneren pålægges takstmæssige inkassoomkostninger og opfordres til at betale inden for yderligere 10 dage”, fortæller Roberto Panada, som altid anbefaler at søge hjælp hos en advokat i forbindelse med inkassosager.

Alliance Advokater opstiller en række huskeregler, når du indkræver udeståender:

  • Du kan opkræve morarente efter renteloven, p.t. 8,05 p.a. af det skyldte beløb, regnet fra 30 dage efter fakturadato. Hvis der forudgående er aftalt en betalingsfrist, kan rente kræves fra dette tidspunkt.
  • Du kan i sager, hvor kunden er erhvervsdrivende, kræve højere rente, hvis dette er aftalt. En oplysning på en faktura om højere rente ved forsinket betaling udgør ikke i sig selv en sådan aftale, med mindre kunden tidligere har betalt fakturaer med samme rentevilkår uden at gøre indsigelse.
  • Du må højst opkræve 100 kr. pr. rykker – dog maksimalt tre gange og med minimum 10 dage mellem hver rykker.
  • Du kan ydermere i sager, hvor kunden er erhvervsdrivende, pålægge et såkaldt kompensationsgebyr på p.t. kr. 310,00,
  • Du kan med fordel varsle inkasso og omkostninger til en advokat i din sidste rykker, hvor du gør skylderen opmærksom på, at omkostningerne til en advokat i forbindelse med inkasso betales af skyldner.

Roberto Panada
Tlf. 3957 0000
Mail: rpa@thadv.dk

Fakta om Alliance Advokater 

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Tags:

Multimedia

Multimedia