Mediation kan gøre din skilsmisse lettere

Skilsmisser er sjældent rare, og er der børn involveret, ender mange af sagerne i retten. Men der findes en mulighed for at gå en lettere og bedre vej: Mediation (konfliktmægling). Men kun 15 % af befolkningen kender metoden.

”Ved skilsmisser er der mange juridiske og formelle ting at tage stilling til, f.eks. bodeling, forældremyndighed og samværsaftaler. Står man midt i en livskrise, som en skilsmisse jo er, kan det være svært at tænke konstruktivt. Det er her, mediation har sin styrke. Parterne får talt sagen igennem, løsnet op for konflikten og fundet den mest hensigtsmæssige vej for dem som mennesker”, fortæller Lisbeth Egede Andersson, formand for Alliance Advokater og erfaren mediator.

Hurtigere end retssager
I mediation er målet at finde en tilfredsstillende løsning i et trygt forum uden indblanding fra domstolene. Det sker via konfliktløsende dialog, hvor en mediator, typisk en særligt uddannet advokat, holder dialogen på sporet. Mediation varer typisk højst 2-3 måneder, mens retssager er mere langvarige.

Trygge rammer
Næsten hver fjerde af alle konflikter, der havner i retten, omhandler skilsmisser. Det viser tal fra Mediationsinstituttets nyligt udgivede hvidbog. Ofte er retssalen imidlertid ikke det optimale sted at afgøre en skilsmissekonflikt.

”Mange mennesker bliver utrygge, når de træder ind i retssalenes meget formelle rammer, ikke mindst børn. Hele stemningen er trykket, for i retssalene er fokus alene på det juridiske, og der vil altid være en vinder og en taber. Mediation foregår derimod under mere uformelle og trygge omstændigheder. Det er vores erfaring hos Alliance Advokater, at det gavner processen betydeligt og giver de bedste resultater for alle parter”, fortæller Lisbeth Egede Andersson.

I Norge er mediation et obligatorisk første skridt i skilsmissekonflikter, før parrene kan få lov at gå til domstolene. Det medfører, at 80 % af alle skilsmissekonflikter kan afsluttes ved hjælp af mediation. Kun i de sidste 20 % er retssager nødvendige.

Læs mere om Alliance Advokaters arbejde på www.allianceadvokater.dk

Læs mere om mediation og Mediationsinstituttets hvidbog på www.mediationsinstituttet.dk

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen Alliance Advokater
mobil: 45 5283 2451
tlf: 45 4579 2111 
lea@alliance2970.dk

Fakta om Alliance Advokater 

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Tags:

Om os

Foreningen Alliance Advokater består af 11 medlemsvirksomheder fordelt over hele Hovedstadsregionen. Du finder en medlemsvirksomhed i Gilleleje, Helsingør, Helsinge, Frederiksværk, Hørsholm, Frederikssund, Stenløse, Holte, Gladsaxe, Hvidovre og Ishøj. Medlemmerne har det til fælles, at de alle er mindre og mellemstore advokatvirksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. Alle er 100% uafhængige af hinanden, og ingen er medlemmer af en kæde eller en koncern, men har fokus på deres lokalområde og skal ikke skabe forretning til hinanden. Det er det faglige netværk og sikkerheden for at have adgang til viden, som man måske ikke selv besidder, der er afgørende. Det betyder at alle klienter får én advokat som personlig rådgiver. En advokat som bor i samme lokalområde eller region som klienten selv gør. Det giver enkel og hurtig adgang til din advokat.

Abonner

Multimedia

Multimedia