Nye regler – hvad skal deles ved separation eller skilsmisse?

Socialminister Manu Sareen har netop modtaget forslag om nye regler for ægtefællers deling af den fælles formue efter en skilsmisse. I betænkningen findes der nye tanker om danskernes formueordning, der i dag i hovedsagen sikrer ligedeling, medmindre ægtefællerne har aftalt andet ved ægtepagt.

Alliance Advokater vurderer, at de nye regler, såfremt de måtte blive vedtaget efter retningslinjerne i de fremlagte forslag, kan blive svære at håndtere for danskerne.

Alliance advokaternes familieretsrådgivere vurderer, at de nugældende regler i princippet er langt enklere at forstå og at ægtepagter med bestemmelse om formuefællesskab eller særeje langt hen ad vejen løser de problemstillinger, som ægtefællerne kan komme ud for. Blot man tænker sig om.

Træder de nye regler i kraft som foreslået bør der være ekstra grund til at overveje oprettelse af ægtepagt til sikring af parterne.

Betænkningen behandler eksempelvis spørgsmål om ændring af gyldighedsbetingelserne for gaveoverdragelser mellem ægtefæller, nye særejeformer, beskyttelse af fælles bolig også ved særeje, ændret udtagelsesret af den anden ægtefælles aktiver ved skilsmisse m.v..

Der findes allerede løsninger, som stort set tager højde for nutidens familiers ligestilling mellem ægtefællerne, og som sikrer begge parter. Uanset, om man ændrer reglerne, så vil netop særeje via oprettelse af ægtepagt være afgørende til sikring af ægtefællerne, både ved skilsmisse og ved dødsfald”, udtaler advokat og formand for Alliance Advokater, Lisbeth Egede Andersson.

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Der afholdes ugentlige kurser i familieretslige emner. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Betænkningen foreslår blandt andet en ny formueordning, hvor udgangspunktet stadig skal være ligedeling ved separation eller skilsmisse, men dog først som fuld ligedeling, når ægteskabet har varet mindst 7 år fra ægteskabets indgåelse at regne. Det foreslås blandt andet, at der fra ægteskabets indgåelse skal indgå 1/8 af formuerne i ligedelingen, Efter 1 år, 2/8 og så fremdeles, indstil ligedelingen skal slå fuldstændigt igennem. Efter 5 år skal parterne fx fordele formuen 6/8 både den del, der er tilført fælleskabet og den del, der er opsparet under samlivet.

Det kan faktisk gå hen og blive temmelig kompliceret. En ægtepagt fra starten af samlivet, der skal gælde for det kommende ægteskab eller aftale om særeje oprettet under ægteskabet vil være langt mere enkel og give begge parter sikkerhed – også inden ægteskabet indgås”, understreger formanden for Alliance Advokater.

Betænkningen og lovforslaget forventes vedtaget og indarbejdet under et sæt overgangsregler. Alliance Advokater har opstillet en tjekliste, som ægtefæller med fordel kan tage udgangspunkt i, når de vil sikre sig en fair fordeling af formuen.

  • Overvej om der skal aftales særeje eller formuefælleskab?
  • Hvad skal der ske med de enkelte aktiver? og gælden?
  • Skal boligen være fælleseje eller særeje?
  • Skal virksomheden sikres som særeje?
  • Skal pensioner deles ved skilsmisse?
  • Tjek jeres nuværende aftaler

Betænkningen er relevant og tager fat i de udfordringer, som den nutidige familie ”bokser” med. Men løsningerne findes allerede og giver begge parter mulighed for at aftale, hvordan formuen skal fordeles ved et evt. brud. Det bør efter vores opfattelse være en del af det, at indgå i et formuefællesskab ved ægteskab”, fastslår advokaten, som har speciale i netop samliv, skilsmisse og fordeling af formue mv.

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen Alliance Advokater
mobil: 45 5283 2451
tlf: 45 4579 2111 
lea@alliance2970.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia