Altor lancerer sin fjerde fond med hovedsæde i Norden

Altor har på rekordtid rejst sin fjerde fond, Altor Fund IV, på EUR 2,000 millioner, hvilket var det maksimale beløb, Altor ønskede at rejse. Der har været betydelig yderligere interesse fra investorer. Altor bevarer fokus på at investere i og udvikle mellemstore virksomheder i Norden. Den nye fond får hjemsted i Sverige.

Hovedparten af kapitalen kommer fra investorer i de tidligere Altor fonde således at kun et begrænset antal nye investorer er blevet inviteret til at deltage i fond IV. Investorbasen består primært af amerikanske universiteter, velgørende organisationer og pensionskasser. Nordiske investorer udgør 20% af den samlede kapital. Blandt de nordiske investorer er Pension Danmark, ATP Private Equity Partners V og PFA.

Altors tidligere fonde har i gennemsnit genereret et årligt nettoafkast på 20% siden stiftelsen i 2003. Dette placerer i følge Prequin alle tre tidligere Altor fonde i øverste kvartil af kapitalfonde. På den baggrund rangerer Prequin Altor som en af verdens førende kapitalfonde. 

"I løbet af det seneste år har Altor solgt eller børsnoteret fire virksomheder, der i Altors ejertid alle har gennemgået en succesfuld udvikling i tæt samarbejde med ledelse og medaktionærer", siger Søren Johansen, partner i Altor. "Afkastet af disse investeringer har været meget attraktivt, men lige så vigtigt er det, at virksomhederne alle har fået en ny stærk ejerkreds, der kan støtte dem i deres videre udvikling."

Den nye fond har en 15-årig levetid, hvilket er længere end for flere traditionelle kapitalfonde. Altors tredje fond har en tilsvarende horisont og i Altors portefølje er selskaber der har været ejet omkring 10 år, blandt andre Lindorff og Dustin. Fondens primære fokus vil være at investere i selskaber med en omsætning på typisk 50-500 millioner Euro. Fonden har en betydelig fleksibilitet til også at kunne investere i noterede selskaber, minoritetsposter eller låneinstrumenter men hovedparten af investeringerne forventes at være i kontrollerende aktieposter i unoterede selskaber. Uanset investeringsformen vil fokus være på at skabe verdensklasse virksomheder. Det er ved at udvikle sådanne verdensklasse virksomheder at Altor kan skabe merværdi for fonden.

Fonden domicileres i Norden med hovedsæde i Sverige under regulering af det svenske Finanstilsyn.

"Vi vil gerne væk fra diskussioner om skatteplanlægning og myter om skattely. Vi vil fortsætte med at bruge vores tid på at udvikle virksomheder sammen med ledelser og medaktionærer", udtaler Harald Mix, partner i Altor. "Private equity som ejerform udgør i Norden en større del af den samlede økonomi end i mange andre regioner og øget transparens i et nordisk regulatorisk miljø vil forhåbentlig medvirke til at skabe en bedre forståelse for og viden om private equity som ejerform"

"Fonden blev lukket på mindre end tre måneder med en efterspørgsel der har været så stærk som noget vi har set i vores 20-årige historie", udtaler Laurence Zage, direktør i Monument Group, der har rådgivet Altor i forbindelse med kapitalrejsningen. "Det er en stor anerkendelse af Altor og af Norden som investeringsområde for kapitalfonde fra en gruppe af meget sofistikerede internationale investorer. Altor opleves som troværdig, transparent og en af de bedste managers i investorernes globale porteføljer."

"Ved at skabe en onshore, nordisk reguleret, struktur for den nye fond har Altor vist, at man evner at udvikle sin virksomhed så man tager hensyn til udviklingen i omverdenen", siger Piers Warburton, partner i Ashurst LLP, der har været juridisk rådgiver i processen, "og succesen med den hurtige kapitalrejsning viser tydeligt investorernes opbakning til Altors forretningsmodel"

Bestyrelsen i den nye fond består af Hannu Ryöppönen som formand samt af Ulrika Werdelin, Hans Henrik Klouman og Cecilia Lager. Hannu Ryöppönen og Ulrika Werdelin sidder også i bestyrelsen for Altors tidligere fonde. Den nye bestyrelse bidrager lle med betydelig erfaring fra nordisk og internationalt erhvervsliv samt med regulatorisk erfaring. Det er kompentencer der er meget værdifulde for en fund manager der skal investere i og udvikle virksomheder i Norden.

Altor og fonden er blevet bistået af:

Placement Agent: Monument Group

Juridiske rådgivere: Ashurst LLP, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (Sverige), Ropes & Grey LLP (USA)

Regulatorisk rådgiver: Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB

Skat og revision: PricewaterhouseCoopers AB

Administration og depositar: Aztec Group

For yderligere information kontakt venligst:

Harald Mix, Partner: +46 730 799 102

Søren Johansen, Partner: +45 40 77 76 17

Tor Krusell, Kommunikationsansvarlig hos Altor Equity Partners: +46 705 438 747

Om Altor

Siden starten har Altor fondene rejst en kapital på 5.800 mio. EUR og investeret i mere end 40 virksomheder. Investeringerne er foretaget i nordiske mid-cap selskaber med det formål at skabe værdi gennem vækstinitiativer og operationelle forbedringer. Blandt nuværende og tidligere investeringer kan følgende virksomheder nævnes: Apotek Hjärtat, Ferrosan, Carnegie, Lindorff, EWOS, Wrist Group, Sonion og Aalborg Industries.

For yderligere information se www.altor.com