Ferrosan får Altor som ny hovedaktionær - fortsat fokus på vækst

Den nordiske investeringsfond Altor 2003 Fond overtager 70 procent af aktierne i Ferrosan, og samtidig bliver Ferrosans ledelse medejere af virksomheden. Den hidtidige hovedaktionær, Idosan, får en ejerandel på 30 procent. Novo Nordisk sælger sine aktier i Ferrosan.

Efter flere års markant fremgang får sundheds- og medicinalvirksomheden Ferrosan mulighed for at sætte væksttempoet yderligere i vejret. Den nye hovedaktionær, Altor 2003 Fond, og virksomhedens ledelse ser Ferrosan som en velegnet platform inden for sundhed og kosttilskud, og Ferrosan får fremover et væsentligt stærkere kapitalberedskab. Samtidig støtter Altor Ferrosans hidtidige strategi med stærk organisk vækst via et øget internationalt salg af kendte varemærker som Imedeen og Multi-tabs. Altor 2003 Fond overtager sammen med Ferrosans ledelse 70 procent af aktierne. Ferrosans hovedaktionær siden 1995, Idosan, deltager i selskabets fortsatte udvikling med en ejerandel på 30 procent. Novo Nordisk, der hidtil har ejet 30 procent af Ferrosan, har valgt at sælge sin ejerandel, da Ferrosan ligger uden for Novo Nordisks strategiske fokus. Håkan Åström afløser Sonnich Fryland som formand for bestyrelsen. Håkan Åström har over 30 års erfaringer fra virksomhederne Baxter, Astra og Pharmacia. Han har senest været medlem af Pharmacias koncernledelse og er desuden formand for bestyrelsen i Biovitrum AB samt bestyrelsesmedlem i Scandinavian Life Science Venture AB. Ferrosans ledelse og medarbejdere fortsætter uændret. Altor 2003 Fond, der er en investeringsfond med nordisk fokus, blev etableret i 2003 og råder over en ansvarlig kapital på 4,8 mia. kr. Blandt investorerne er Skandia Liv, Länsförsäkringar Liv, Nordea, Harvard, Princeton og Standard Life. Det er Altors forretningsidé at være en aktiv ejer i mellemstore virksomheder og skabe langsigtet værditilvækst via ekspansion og fundamentale forbedringer i virksomheden. En smurt maskine ”Vi ser Ferrosan som en smurt maskine - en veldrevet og effektiv virksomhed med en stærk strategi og gode visioner. Ledelsen har i de seneste år øget både omsætning og lønsomhed markant ved at fokusere på kendte og veldokumenterede produkter. Altor ser et betydeligt potentiale for vækst,” fastslår partner Fredrik Strömholm, Altor. ”Ferrosan har en unik forretningsmodel, som vi ser frem til at udvikle sammen med ledelsen og medarbejderne. Altor ser Ferrosan som en velegnet platform inden for sundhed, kosttilskud og medicinsk udstyr. Vi lægger vægt på, at den hidtidige hovedaktionær, Idosan, fortsætter i ejerkredsen. Det er et stærkt signal om kontinuitet,” siger Hans-Christian Bødker Jensen, direktør i Altor. Mulighed for kraftigere vækst ”Ejerskiftet er en kompliment til alle Ferrosans medarbejdere for en stor indsats,” siger adm. direktør Niels de Coninck-Smith. ”Med Altor får vi en hovedaktionær med et meget positivt omdømme takket være en stærk personkreds, som har mange års erfaring med at investere i og udvikle virksomheder. Det er personer, som har foretaget en række investeringer inden for vores industri, senest i ACO Hud, og tidligere, før dannelsen af Altor, i Nycomed. Altor sikrer Ferrosan et stærkt kapitalberedskab, som giver mulighed for at øge tempoet i de vækstplaner, som vi allerede har lagt,” siger Niels de Coninck-Smith, der også indtræder i ejerkredsen. Glidende ejerskifte Sonnich Fryland udtaler på vegne af Idosan: ”Ferrosan får en ny hovedaktionær med imponerende finansiel erfaring. Desuden kan Altor tilføre ekstra analytisk styrke i forbindelse med forretningsudviklingen, og Ferrosan kan udnytte et stærkt internationalt netværk. Mange har bejlet til Ferrosan, men de gamle ejere har ikke haft travlt med at sælge. Blandt flere muligheder har vi valgt den løsning, som bedst sikrer fortsat vækst i en veltrimmet virksomhed og bidrager til et glidende ejerskifte. Novo Nordisk ønsker at fokusere på koncernens egne hovedprodukter. At Idosan fortsætter i ejerkredsen, er et signal til både omverdenen og medarbejderne om, at vi tror på Ferrosans muligheder.” CV for Ferrosans bestyrelsesformand Håkan Åström Håkan Åström er født i 1947. Han er æresdoktor dr.med.h.c. Sahlgrenska Akademin ved Gøteborgs Universitet 2003. Civiløkonom fra Handelshøjskolen i Stockholm i 1972. Håkan Åström indledte sin karriere i den farmaceutiske industri i 1972 hos det tidligere Astra AB i Sverige, hvor han have flere stillinger, herunder salgsdirektør og marketingdirektør. Fra 1979 til 1984 var Håkan Åström General Manager i Travenol (Baxter) i Sverige. I 1984 skiftede han til Astra Pharmaceuticals Ltd. i Storbritannien, hvor han var Managing Director indtil 1988. Derefter blev han Executive Vice President i Kabi Vitrum AB, President i Kabi Nutrition og President i Kabi Biopharma. I 1990 blev Håkan Åström udnævnt til Executive Vice President i Kabi Pharmacia AB, og i 1992 blev han President og CEO i virksomheden. Fra 1994 til 2003 var Håkan Åström Senior Vice President i Pharmacia AB, Pharmacia & Upjohn og Pharmacia Corporation med ansvar for forretningsstrategi, koncernledelsen og fra 1998 desuden Chairman og Managing Director i Pharmacia AB. Håkan Åström er i dag bestyrelsesformand i Biolipox AB, Orexo AB og Biovitrum AB. Han er også bestyrelsesmedlem i Karolinska Institutet, Stockholm og Topotarget AS.

Abonner

Dokumenter og links