AniCura først med kvalitetsrapport inden for veterinærbranchen

Report this content

I dag publicerer AniCura den første overordnede kvalitetsrapport nogensinde inden for veterinærbranchen. Inspirationen til rapporten stammer fra humansygeplejen, og den har som formål at opmuntre til yderligere kundskabsudveksling og kvalitetsudvikling. Rapporten beskriver AniCuras nye, systematiske kvalitetsarbejde ”QualiCura”, hvor målsætningen er at øge patientsikkerheden og forbedre det medicinske resultat for AniCuras patienter. QualiCura omfatter flere områder som for eksempel plejehygiejne, antibiotikaanvendelse, diagnostikkvalitet og kompetenceudvikling.

AniCuras kvalitetsrapport 2015 er resultatet af kontinuerligt udviklingsarbejde for at tilvejebringe dyrlægebehandling af højst mulige kvalitet. Denne type rapport er almindelig inden for humansygeplejen, men er ikke tidligere blevet publiceret inden for dyrlægebehandling.

─ AniCura stræber efter at tilvejebringe Europas bedste dyrlægebehandling, hvilket kræver konstant udvikling. Dyreejere, der besøger os, har i forvejen store forventninger og oplever ofte, at vi har kortere ventetider, større tilgængelighed og højere serviceniveau end humanplejen generelt. Med denne rapport synliggør vi på en gennemskuelig måde AniCuras systematiske kvalitetsarbejde, hvilket vi tror vil gavne veterinærbranchen i både Norden og det øvrige Europa. Vi håber, at den øvrige branche følger efter også inden for dette område, siger Peter Feledy, Chief Operating Officer AniCura.

Rapporten udgør en opsummering af mange af AniCuras lancerede kvalitetsinitiativer, såvel som prioriterede områder med behov for øget fokus og muligheder for udvikling. Disse samles og accelereres nu betragteligt inden for rammerne af det systematiske kvalitetsarbejde i QualiCura. I lighed med humansygeplejen har nu også patientsikkerhed fået meget større fokus, i og med QualiCura.

─ I takt med at dyrlægebehandling opnår stadig højere kvalitet, gennemføres flere avancerede behandlinger på både hunde og katte, som for eksempel kemoterapi og diskusprolapsoperationer. Det er en vigtig udvikling, idet den muliggør flere raske dyr, øget livskvalitet og længere liv, men kræver også, at vi regelmæssigt og systematisk dokumenterer og udveksler erfaringer for at bibeholde høj kvalitet, fortsætter Peter Feledy.

Antibiotika – vigtigt for alle

Et af QualiCuras fokusområder er klogere antibiotikaanvendelse. Antibiotikaresistente bakterier spredes i dag hurtigt i hele verden, til både mennesker og dyr. Antibiotika er en begrænset ressource, som skal anvendes smart. I løbet af 2015 gennemførte AniCura inden for rammerne af QualiCura et stort studie om antibiotikaanvendelse til hunde. Resultaterne fra studiet har fungeret som grundlag for at etablere en smartere antibiotikaudskrivning og dermed reducere spredningen af antibiotikaresistente bakterier.

─ Antibiotika skal aldrig gives for en sikkerheds skyld, og mareridtsscenariet er, at vi til sidst ikke har nogen antibiotika, der virker på hverken mennesker eller dyr. Det vigtige er at blive smartere i vores antibiotikaudskrivning og dermed reducere den. I undersøgelsen så vi glædeligt nok, at antibiotika, som WHO kalder Critically Important Antibiotics (CIA), kun er blevet anvendt nogle få gange, men vi identificerede også et antal forbedringsområder at arbejde videre med, siger Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager, AniCura.

Diagnostisk kvalitet

Et andet fokusområde for QualiCura er diagnostisk kvalitet, idet pålidelig veterinærmedicinsk diagnostik er centralt for al dyrlægebehandling af høj kvalitet, uafhængigt af, om det drejer sig om mindre klinikker eller større dyrehospitaler. For at sikre kvaliteten af mere avancerede diagnoser kræves, ud over kompetence og erfaring hos dyrlæger og øvrigt personale, blandt andet tilstrækkeligt billeddiagnostisk og laboratorieteknisk udstyr, som for eksempel røntgen, ultralyd, CT-scanner samt diverse avancerede analyseinstrumenter. AniCura analyserer også ofte forskellige laboratorieprøver som en del af undersøgelsen. Ifølge forskning står laboratorieundersøgelser for 94 % af al objektiv data i patient-journalerne, og hele 60-70 % af alle kritiske beslutninger tages på grundlag af laboratorietests. Som en del i QualiCura er et internationalt kvalitetsprogram, The AniCura Laboratory Quality Assurance Program, blevet udviklet for at maksimere pålideligheden og tilgængeligheden af testresultaterne.

For yderligere information, kontakt venligst

Peter Feledy, Chief Operating Officer AniCura, +46 702 565 431

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura, +46 706 387 562

Om AniCura

AniCura er en familie af velrenommerede dyrehospitaler og -klinikker, specialiserede i dyrlægebehandling af kæledyr. Født ud af den idé, at vi med fælles ressourcer kan skabe bedre dyrlægebehandling, blev virksomheden etableret i 2011 som den første sammenlægning af dyrehospitaler i Norden. AniCura er i dag et forbillede indenfor specialiseret dyrlægebehandling, og en værdsat partner for dyreejere og henvisende dyrlæger i Europa.

AniCura tilbyder et komplet udbud af medicinske og kirurgiske ydelser. Dette omfatter alt fra forebyggende behandling og grundlæggende sygepleje, til avanceret diagnostik, intensiv behandling, kirurgi og ortopædi. Vi tilbyder desuden genoptræning, fysioterapi og foderrådgivning, samt udvalgte plejeprodukter og dyrefoder.

AniCura tilbyder moderne dyrlægebehandling af høj kvalitet til kæledyr på 130 lokationer i Europa, og skaber tryghed for ejerne igennem høj tilgængelighed og patientsikkerhed. Hvert år modtager selskabets 2.500 passionerede veterinære fagfolk mere end en million patienter. AniCura er en anerkendt uddannelses- og henvisningspartner.

For information om hvordan AniCura arbejder på at forme fremtidens veterinære kvalitetsbehandling og -pleje af kæledyr, besøg venligst vores hjemmeside www.anicuragroup.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og links

Citater

AniCura stræber efter at tilvejebringe Europas bedste dyrlægebehandling, hvilket kræver konstant udvikling. Dyreejere, der besøger os, har i forvejen store forventninger og oplever ofte, at vi har kortere ventetider, større tilgængelighed og højere serviceniveau end humanplejen generelt. Med denne rapport synliggør vi på en gennemskuelig måde AniCuras systematiske kvalitetsarbejde, hvilket vi tror vil gavne veterinærbranchen i både Norden og det øvrige Europa. Vi håber, at den øvrige branche følger efter også inden for dette område.
Peter Feledy, Chief Operating Officer AniCura
Antibiotika skal aldrig gives for en sikkerheds skyld, og mareridtsscenariet er, at vi til sidst ikke har nogen antibiotika, der virker på hverken mennesker eller dyr. Det vigtige er at blive smartere i vores antibiotikaudskrivning og dermed reducere den. I undersøgelsen så vi glædeligt nok, at antibiotika, som WHO kalder Critically Important Antibiotics (CIA), kun er blevet anvendt nogle få gange, men vi identificerede også et antal forbedringsområder at arbejde videre med.
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager, AniCura