Audientes udvider selskabets incitament- og fastholdelsesprogram

Report this content

Audientes bestyrelse har besluttet at udvide selskabets incitament- og fastholdelsesprogram ved at udstede tegningsoptioner (warrants) til en nøglemedarbejder og et medlem af bestyrelsen. Derigennem sikres et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer.

Selskabsmeddelelse, nr. 9-2021

18. oktober 2021

Bestyrelsen i Audientes har besluttet at udvide selskabets incitament- og fastholdelsesprogram ved at udstede 75.000 warrants, der tildeles et medlem af bestyrelsen og en fuldtidsansat nøglemedarbejder i virksomheden.

  • Alle tegningsoptionerne er tildelt vederlagsfrit. En del af tegningsoptionerne er modnede ved tildelingen, mens den resterende del modnes i perioden indtil 30. april 2025. Modning er betinget af hhv. nøglemedarbejderens fortsatte ansættelse og af bestyrelsesmedlemmets opretholdelse af bestyrelseshvervet.
  • Tegningsoptionerne kan udnyttes til en pris af DKK 17,00 pr. warrant, hvorved der modtages én aktie a nominelt DKK 0,10. Udnyttelseskursen svarer til den gennemsnitlige markedskurs for selskabets aktier de sidste 10 handelsdage inden udstedelsen beregnet efter Volume Weighted Average Price-metoden. Der er fire udnyttelsesvinduer, der defineres som den fire ugers periode, der begynder dagen efter, at selskabets årsregnskab er offentliggjort i årene 2023 til 2026.

Hvis dette og de øvrige implementerede warrantprogrammer modnes og udnyttes fuldt ud, vil det øge antallet af aktier i Audientes til 11.194.010 aktier, og aktierne fra programmerne vil udgøre ca. 16,5% af selskabskapitalen.

Den teoretiske markedsværdi af en udstedt warrant er DKK 3,93 beregnet ved brug af Black-Scholes- modellen. De vigtigste antagelser for beregningen er: En aktiekurs på 17,50 kr. (Nasdaq First North- slutkursen fredag den 15. oktober 2021) svarende til en markedsværdi på ca. 163,6 mio. kr. En udnyttelseskurs på 17,00 kr. En varighed på 4 år og 7 måneder. Volatilitet på 25,00% og en rente på 0,10 %.

De nærmere vilkår og betingelser for optjening og udnyttelse af warrants vil være beskrevet i bilag 4.8(a) og 4.8(b) til selskabets vedtægter, når programmet er implementeret.

For yderligere information:

CEO Steen Thygesen

Tlf.: +45 53 17 26 10

E-mail: st@audientes.com

Certificeret rådgiver

Kapital Partner A/S

Tlf.: +45 89 88 78 46

E-mail: info@kapitalpartner.dk

www.kapitalpartner.dk

Om Audientes A/S

Audientes A/S er en dansk teknologivirksomhed med speciale i smarte, selvjusterende og prismæssigt overkommelige høreapparater. Audientes’ unikke høreapparat Ven™ er i gang med at blive introduceret på det indiske marked, inden det også skal lanceres på bl.a. det amerikanske håndkøbsmarked.

Audientes har et mål om at hjælpe de 400 millioner mennesker globalt, som har et invaliderende høretab, men ikke har råd til at købe et af de meget dyre traditionelle høreapparater på markedet. Audientes’ hovedkontor ligger i København, og selskabet har et datterselskab i Hyderabad, Indien. Selskabet blev i 2020 noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark (AUDNTS).

For yderligere oplysninger – se selskabets hjemmeside (www.audientes.com)

Denne selskabsmeddelelse er offentliggjort på både dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version og den danske oversættelse er den engelske version gældende.