Nye fremskridt inden for behandlingen af leukæmi - Kombination af lægemidler gør at leukæmi-patienter lever længere uden tilbagefald

Under årets hæmatologmøde, ASH, i USA præsenterede Dr Catovsky, London, resultatet af studiet UK LRF CLL4 som viser, at kombinationen af to kendte lægemidler, fludarabin (Fludara®) og cyklofosfamid er mere effektiv end det ældre klorambucil (Leukeran®).

Klorambucil har indtil i dag af mange været anset for at være standard som første behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Dette vil nu sandsynligvis forandres. I studiet har man behandlet patienter med enten klorambucil, fludarabin eller fludarabin i kombination med cyklofosfamid. Fludarabin alene eller i kombination med cyklofosfamid var mere effektivt end klorambucil, og patienterne levede længere uden tilbagefald. Fludarabin i kombination med cyklofosfamid forventes at blive den nye standard som første behandling af CLL og kan medføre øget livskvalitet for mange patienter med CLL. Behandling Antal patienter Fuldstændig respons på behandling (CR) Respons på behandling (ORR) Overlevende uden tilbagefald efter 3 år Fludarabin (Fludara®) 176 15% 77% 31% Fludarabin + cyklofosfamid 176 37,5% 90,5% 62% Klorambucil (Leukeran®) 309 8% 69% 23% Schering Nordiska AB Corporate Communication, 2005-12-14 For mere information kontakt • Lisa Emilsson, Informationschef, Schering Nordiska AB. Tlf.nr. 08-728 42 49; 070-635 72 20 ### ASH, American Society of Hematology, arrangerer årlige møder hvor ca. 20.000 læger fra hele verden deltager. Årets møde blev afholdt i Atlanta mellem d. 8. og 13. december. (www.hematology.org) Mere om studiet: http://www.abstracts2view.com/hem_ash05atlanta/view.php?nu=HEM05L1_1641 Om leukæmi Leukæmi er en fællesbetegnelse for mange forskellige blodsygdomme, som har deres oprindelse i forskellige typer af syge hvide blodlegemer. Leukæmi opstår som følge af en ukontrolleret tilvækst af hvide blodlegemer, som ikke færdigudvikles og som ”fortrænger” normale celler i knoglemarven og blodet. CLL, kronisk lymfatisk leukæmi, er den mest almindeligt forekommende form for leukæmi blandt voksne og den dræber ca. 120.000 mennesker årligt i USA og Europa. Trods intensiv forskning og nye behandlingsformer mod CLL kan sygdommen stadig ikke helbredes.

Dokumenter og links