Når der skal tag på taget

En god tagløsning holder i mange år. De lette pladekonstruktioner holder måske i ca. 30 år. De tungere som tegltagsten i op til 75 - 125 år. Men uanset tagets holdbarhed skal et flertal af husejere på et tidspunkt skifte tagbelægning på deres hus. Et nyt tag åbner imidlertid en masse muligheder.

Det er ikke altid nødvendigt at vælge et tag magen til det gamle. Hvis taget er fladt i dag, kan behovet for et nyt være lejligheden til at sikre sig ekstra plads i huset ved at sætte et nyt tag med høj rejsning på huset. Behovet for nyt tag kan også være anledning til at lægge et tag, der passer til husets arkitektur og stil – nu og i fremtiden. Det er især aktuelt, hvis huset tidligere – måske i forbindelse med en hurtig og kedelig renovering - har fået et nyt og billigt tag, der ikke passer til huset. Så er det værd at finde et tag, der passer til husets helhed og omgivelser.
Endelig kan et nyt tag være med til at give huse, der ikke har sin egen karakteristiske og bevaringsværdige stil, en måske tiltrængt ansigtsløsning.
Der er en dog en del ting, der er værd at overveje i forbindelse med et nyt tag.
”Det er vigtigt at forholde sig til at husets konstruktioner - huset skal jo kunne bære det nye tag”, fortæller direktør Tommy Bisgaard fra Kalk og – Teglværksforeningen”. Men dimensionerne på både præfabrikerede spærkonstruktioner på huse fra 50'erne og frem er typisk så kraftige, at de normalt kan bære den evt. forøgede vægt fra f.eks. et nyt tegltag”

Gode råd når husets femte facade – taget – skal udskiftes

• Hvilken type hus er der tale om? Rækkehus? Klassisk villa? Bungalow?
• Hvor lang tid skal taget holde?
• Find inspiration på relevante hjemmesider – f. eks. www.byg-i-tegl.dk
• Hvilket tag vil passe til huset – hvilke materialer og farver skal der bruges?
• Kontakt kommunens tekniske forvaltning eller grundejerforeningen for at høre,
om der stilles særlige krav til tagbelægningen i det område, hvor du bor?
• Hvor meget energi har du lyst til at bruge på vedligehold?
• Inddrag altid en erfaren specialist inden du går i gang

Det er naturligvis også vigtigt at tænke økonomisk. Sørg for at få isoleret tagkonstruktionen
rigtigt, når lejligheden er der. Udskifter du taget i drømmeboligen, hvor du planlægger at bo livet ud, er det mest økonomisk fordelagtigt at vælge et tag, der holder længere end livet ud. Det er muligt, at de holdbare tegltagsten er nogle procent dyrere her og nu. Men de holder længere og skal ikke vedligeholdes. Det gør taget billigst set over lang tid samt kan give en højere pris ved salg af huset.

”Og her er det værd at huske, at vi bliver ældre end vi tror”, fortæller Tommy Bisgaard. ”Levetiden vil blive markant længere i de kommende generationer – allerede i dag er det sådan, at en 35-årig måske i gennemsnit kan regne med at blive 5 - 10 år ældre end hans forældre. Til den tid er det rart at have økonomiske midler at leve for – og ærgerligt at skulle bruge sine sparepenge på et nyt tag”.

Multimedia

Multimedia