Bravida Danmark kvartalsrapport, 4. kvartal 2021 – Stabilt resultat og øget ordreindgang

Report this content

Bravida koncernen har i dag offentliggjort kvartalsrapport 4, 2021. Resultatet for Bravida Danmark kan læses i denne pressemeddelelse.

I årets 4. kvartal steg Bravida Danmarks omsætning med 11% til 1.211 MSEK (1.091 MSEK). Stigningen i omsætning er drevet af både installations- og servicevirksomheden. I 2021 steg Bravida Danmarks omsætning samlet med 4% til 4.381 MSEK mod 4.217 MSEK i 2020.

EBITA for 4. kvartal blev 70 MSEK (68 MSEK), hvilket resulterede i en EBITA-margin på 5,8 % mod 6,3% i samme periode året før, hvilket forklares med en noget lavere lønsomhed inden for installationsvirksomheden. Ordreindgangen steg med 11 % i forhold til samme periode året før og udgjorde 1.358 MSEK (1.221 MSEK).

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 4. kvartal 13 % højere end samme periode året før og beløb sig til 2.773 MSEK (2.451 MSEK). Samlet for året 2021 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 10 % til 4.695 mod 4.277 i 2020. Ordreindgangen består primært af mindre og mellemstore ordrer inden for både installationsprojekter og service.

Administrerende direktør i Bravida Danmark, Johnny Hey, siger:
”Vi har opnået et tilfredsstillende resultat, der holder niveauet fra de foregående år, og det er positivt, at vi holder lønsomheden i markedet på trods af påvirkninger fra COVID-19 og udfordringer med at skaffe tilstrækkelig med ressourcer til vores afdelinger. Vi har en god vækst på toplinjen, der både er genereret af omsætning og et par opkøb i løbet af året. I overensstemmelse med vores strategi har vi haft fokus på serviceforretningen, hvor vi er vækstet med over 20 % - et område vi fortsat vil løfte i 2022 bl.a. med endnu mere fokus på digitalisering og bæredygtighed.”

Bravida-koncernens samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2021 kan ses her.

For mere information, kontakt venligst:

Morten Reedtz Kjellev, Kommunikations- og bæredygtighedschef

Morten.kjellev@bravida.dk

+45 4213 9999

En god bygning gør forskellen. Det er grundtanken bag Bravida. Vi er Nordens førende leverandør af tekniske totalløsninger inden for service og installation, og vi hjælper vores kunder med at skabe velfungerende og mere bæredygtige bygninger. 

Det er Bravidas langsigtede mål at være klimaneutral i hele værdikæden i 2045. Vi er 12.000 medarbejdere, heraf 2.400 i Danmark, i over 180 byer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Bravidas aktie er noteret på Nasdaq Stockholm. www.bravida.dk

Abonner

Dokumenter og links