80 procent forventer en krise, men kun hver anden virksomhed er forberedt

Kriser er dyre for virksomhederne. Næsten hver fjerde virksomhed på verdensplan anslår, at en krise har kostet mere end 5 mia. kr. Men på trods af at knap 80 procent forventer en krise indenfor de næste 12 måneder, har kun 54 procent et kriseberedskab, og for europæiske virksomheder er tallet endnu mindre, viser ny undersøgelse af Fortune 100 virksomheder. Der samtidig slår fast, at de sociale medier kun har gjort krisehåndteringen mere kompleks.

København, d. 1. december 2011 Kritiske produktfejl, vedvarende kritik i medierne, giftige stoffer i produktionen og fødevareskandaler. Flere og flere virksomheder oplever kriser, der påvirker deres omdømme og indtjening negativt. Men kun lidt over halvdelen af alle virksomheder på verdensplan – 54 pct. – har et kriseberedskab, selv om planer for krisehåndtering er afgørende for, hvor hurtigt og effektivt en virksomhed kan komme igennem kriser. Det er en af hovedkonklusionerne på ’The 2011 Crisis Preparation Survey’, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Burson-Marsteller og den internationale konsulentvirksomhed Penn Schoen Berland. Undersøgelsen tager afsæt i interview med 826 virksomheder fra hele verden indsamlet over sommeren 2011.

“De tal er desværre ikke så overraskende, for som undersøgelsen viser, er der stadig mange virksomheder, som tror, at det er besværligt at udarbejde et kriseberedskab, eller at de aldrig får brug for et“, siger Kim Larsen, Direktør for Burson-Marsteller, Danmark. ”Men her er det vigtigt at sige, at alle virksomheder risikerer kriser, uden undtagelse. Et gennemarbejdet kriseberedskab gør en forskel for krisens indflydelse på virksomhedernes omdømme og deres evne til at komme ovenpå igen, hvilket undersøgelsen også viser. En plan for krisehåndteringen giver virksomheden langt mere tid til at analysere den pressede situation og ikke handle i panik, fordi alt er uoverskueligt”.

Knap 80 pct. af virksomhederne i undersøgelsen forventer at opleve en krise indenfor det næste år, og de forudser, at kriserne bl.a. udspringer af kontroversielle udviklinger i virksomheden, online eller digitale sikkerhedssvigt eller nærmere regulatorisk undersøgelse af virksomheden. 43 procent forudser, at en kommende krise vil skyldes kritisk eller negativ medieomtale via sociale og digitale medier.

Sociale og digitale medier udfordrer virksomhederne
Mange kriser kommer bag på virksomhederne i dag, fordi de udvikler sig skjult som følge af den hurtige udveksling af holdninger og informationer via sociale og digitale medier. 65 pct. af virksomhederne i undersøgelsen mener, at de sociale og digitale medier i høj grad er med til at gøre krisehåndteringen svær for virksomheder i dag, og lige så mange mener, at de nye medier også markant har øget omkostningerne ved en potentiel krise, fordi det er blevet sværere at inddæmme krisen.

“De her tal er slet ikke ved siden af ifh. til de danske virksomheder. Sociale og digitale medier spiller en stor rolle i al kommunikation i dag, fordi de giver mange muligheder for at komme bredt ud med sit budskab hurtigt. Det har mange danske virksomheder oplevet de negative implikationer af, hvor de bliver udsat for massiv, vedvarende kritik, der netop starter via sociale medier. Omvendt er sociale og digitale medier også en kæmpe ressource for virksomhederne, både når de håndterer kriser, men også før, da de giver virksomhederne særdeles gode muligheder for at overvåge issues og dermed aktivt påvirke dem, før de eksploderer i lange, omkostningstunge kriser, der potentielt sender virksomhederne i knæ”, siger Kim Larsen.

Andre pointer fra undersøgelsen:

  • 35 procent af virksomhederne mener, at et online eller digitalt sikkerhedssvigt vil have den største påvirkning af alle mulige kriser på virksomhedens omdømme, mens 30 procent mener, at medieomtale via sociale og digitale medier vil have den største påvirkning.
  • 81 procent af virksomhederne mener, at de nye mediers rolle ifh. til virksomhedernes omdømme er stigende.
  • 43 procent af virksomhederne siger, at manglende evne til at respondere effektivt på de nye medier var ét af de største issues for virksomhederne i nyere kriser som BP og de virksomheder, der blev angrebet af Wikileaks.
  • 65 procent af virksomhederne mener, at det er svært at gennemskue, hvem der påvirker opinion online.

Læs mere om undersøgelsen på: http://burson-marsteller.dk/indsigt/krisekommunikation/

For mere information kontakt:
Kim Larsen, Adm. Direktør, 
Burson-Marsteller Danmark
M: kim.larsen@bm.com
T: +45 2887 0506

Om undersøgelsen
PSB foretog samlet 826 online og ansigt-til-ansigt interview med beslutningstagere i virksomheder i hele verden, maj og juni 2011. Beslutningstagere i virksomheder er defineret som respondenter over 25 år, fuldtidsansatte eller selvstændige virksomhedsejere, der har en aktiv interesse i erhvervslivet og aktuelle forretnings issues, og som har en økonomisk eller en væsentlig beføjelse til at træffe beslutninger på vegne af deres virksomhed. Samlet set var den ene halvdel af respondenterne fra store virksomheder og den anden halvdel fra små eller mellemstore virksomheder.

Om Burson-Marsteller
Burson-Marsteller er en af verdens største Public Relations og Public Affairs-virksomheder med 137 kontorer i 96 lande på seks kontinenter. I Danmark er vi det eneste fuldt ejede internationale bureau. Vi har 20 medarbejdere, som mestrer de fleste kommunikations- og PR-specialer, men særligt stærke er vi inden for public affairs, krisehåndtering, forandrings- og virksomhedskommunikation samt medierelationer. Burson-Marsteller arbejder målrettet på at være de foretrukne rådgivere, når virksomheder eller private og offentlige organisationer ønsker hjælp til at få den opmærksomhed, det omdømme og den indflydelse, de fortjener. Burson-Marsteller er en del af den globale WPP-gruppe, som omfatter mange af de mest kendte reklame-, medie-, PR- og analysebureauer. Se mere på www.burson-marsteller.dk eller www.burson-marsteller.com.

Om Penn Schoen Berland
Penn Schoen Berland, en del af WPP-gruppen, er en global, forsknings-baseret konsulentvirksomhed med speciale i budskabs- og kommunikationsstrategier for velrenommerede kunder inden for politik, erhvervslivet og underholdningsindustrien. PSB har mere end 30 års erfaring i at udnytte unikke indsigter i forbrugernes holdninger til at giver kunderne en konkurrencemæssig fordel – det vi kalder Winning Knowledge™. PSB udfører meningsmålinger og tester budskaber for ’Fortune 100’ virksomheder, og har hjulpet med at få valgt mere end 30 præsidenter og premierministre i hele verden. For mere information www.psbresearch.com