Arabiske unge tror på fremtiden

”Vi har det bedste til gode.” Sådan lyder det fra unge arabere i Mellemøsten og Nordafrika, der få år efter Det Arabiske Forår sprudler af optimisme og stolthed. Det viser ASDA’A Burson-Marstellers årlige undersøgelse blandt unge arabiske mænd og kvinder, der netop er udkommet for femte gang.

København, 16. april 2013 – To år efter det Arabiske Forår er optimismen stor blandet unge arabere i Mellemøsten og Nordafrika. Det er den klare konklusion på ASDA’A Burson-Marstellers årlige undersøgelse af unge arabiske mænd og kvinder, som viser, at de unge arabere tror på fremtiden. Hele 74 pct. svarer, at de ”har det bedste til gode”.

Og de unges stemme er ikke uvæsentlig. Unge under 30 år udgør to tredjedele af befolkningen og er dermed den klart største demografiske gruppe i Mellemøsten og Nordafrika.

”Den arabiske ungdom bliver ved med at fascinere og forvirre internationale iagttagere, og deres urokkelige optimisme er et forbillede for deres jævnaldrende rundt omkring i verden. Med deres holdninger til regionen og lande uden for den, udviser den arabiske ungdom klart en voksende tillid til deres egne evner til at forme deres kollektive fremtid – og det er en udvikling, som giver betydelige udfordringer og muligheder for regionens ledere,” siger Jeremy Galbraith, der er administrerende direktør for Burson-Marsteller i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Stor stolthed og optimistisme blandt de unge

Ikke nok med at de unge ser lyst på fremtiden, de er også mere stolte over deres nationale identitet end nogensinde før. I dag kan man se, hvordan Det Arabiske Forår har indgydt stolthed i regionens mange unge. Ni ud af ti betragter sig selv som ”mere stolt af at være araber” efter opstanden. Og over halvdelen føler sig overbeviste om, at forandringerne vil få positiv betydning for dem og deres familie.

Samtidig viser undersøgelsen, at de unges optimisme er udbredt i samtlige 15 lande. 95 pct. af de unge i de Forenede Arabiske Emirater mener, at deres land ”bevæger sig i den rigtige retning”, og mens de unge i Libanon, Libyen og Tunesien ikke er helt så optimistiske på landets vegne, så svarer 67 pct. af de arabiske unge overordnet, at de føler sig optimistiske omkring fremtiden for deres hjemland.

Unge arabere ønsker fair lønninger

I undersøgelsen spurgte man også de unge, hvad de drømmer om. 82 pct. af de unge arabere er enige om, at en fair løn er den vigtigste prioritet for dem lige nu. Samtidig svarer 66 pct., at det er ”meget vigtigt” for dem at eje deres egen bolig – måske især fordi en del af dem ikke regner med nogensinde at få råd til at eje deres eget hjem.

Men selvom fremtiden ser lys ud, har de unge arabere længe set leveomkostningerne stige, og undersøgelsen viser, at 62 pct. nu er ”meget bekymrede” over de stigende priser. Dermed ses de stigende leveomkostninger som større trusler, end bl.a. terror, arbejdsløshed eller den generelle økonomiske situation.

Sociale medier vinder stadig frem

For to år siden spillede sociale medier en stor rolle under Det Arabiske Forår Og de sociale medier bliver stadig mere udbredt blandt de arabiske unge. Og selvom størstedelen får deres nyheder fra tv, får stadig flere af de unge – 28 pct. – de fleste af deres nyheder fra sociale medier. Det er 3 pct. flere end de unge, der får deres nyheder fra aviser.

Den udvikling understreger betydningen af de sociale medier i regionen, og at de nu ikke kun er kommunikationsplatforme, men også troværdige nyhedskilder. Således er antallet af unge, der har mest tillid til nyhederne på de sociale medier næsten tredoblet siden 2012 og i år steget til 22 pct..

Samtidig er antallet af unge, der har mest tillid til tv-nyhederne faldet med 20 pct. siden 2011.

 

Om undersøgelsen:

Arab Youth Study 2013 er den femte udgave af ASDA’A Burson-Marstellers undersøgelse af unge arabiske mænd og kvinder. Undersøgelsen er den mest omfattende nogensinde, og blev udført på vegne af ASDA’A Burson-Marsteller af det internationale analyseselskab Penn Schoen Berland (PSB) i periode mellem december 2012 og januar 2013. Undersøgelsen er baseret på de 3.000 personlige samtaler med arabiske mænd og kvinder i alderen 18-24.

Undersøgelsen dækker 15 lande i Mellemøsten og Nordafrika: de 6 Golfstater (De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain) samt Irak, Egypten, Jordan, Libanon, Libyen, Tunesien, Marokko, Algeriet og Yemen.

Der er ingen kommercielle interesser, organisationer eller lande, som har indflydelse på udfaldet af undersøgelsen, der udelukkende har til formål at tage pulsen på de arabiske unges holdninger.

For mere information, besøg undersøgelsens website www.arabyouthsurvey.com. På Twitter kan du følge #ArabYouth eller @ASDAABMP.


For kommentarer og yderligere information om undersøgelsen:

Sunil John eller Bashar Al Kadhi

ASDA’A Burson-Marsteller
Dubai, UAE
Tel.: 971-4-4507600
E-Mail: ays@asdaa.com

www.asdaabm.com

www.arabyouthsurvey.com


For rekvirering af undersøgelsen etc.:

Jes Frederiksen
Burson-Marsteller
Tlf.: +45 2858 1558
E-Mail: jes.frederiksen@bm.com

Om ASDA’A Burson-Marsteller:

Siden grundlæggelsen i 2000, er ASDA’A Burson-Marsteller vokset til at være det førende public relations-bureau i Mellemøsten og Nordafrika med 11 fuldtejede kontorer og 10 affiliate kontorer. ASDA’A Burson-Marsteller er et WPP-firma under det globale Burson-Marsteller-netværk, og er desuden medlem af kommunikationskonglomeratet MENACOM Group. Bureauet rådgiver både regeringer, multinationale selskaber og regionale virksomheder inden for syv brancheområder: teknologi, Corporate communications, finans, Healthcare, forbrugermarketing, Public Affairs og energi & miljø. Desuden tilbyder ASDA’A Burson-Marsteller rådgivning inden for reputation management, krise og issues management, digital kommunikation, medierelationer, mediemonitorering og analyse, samt event management. www.asdaabm.com

Om Burson-Marsteller:

Med 158 kontorer i 110 lande på seks kontinenter er Burson-Marsteller en af verdens største Public Relations og Public Affairs-virksomheder. I Danmark er vi det eneste fuldt ejede internationale bureau. Vi mestrer de fleste kommunikations- og PR-specialer, men særligt stærke er vi inden for public affairs, krisehåndtering, forandrings- og virksomhedskommunikation samt medierelationer. Burson-Marsteller arbejder målrettet på at være de foretrukne rådgivere, når virksomheder eller private og offentlige organisationer ønsker hjælp til at få den opmærksomhed, det omdømme og den indflydelse, de fortjener. Burson-Marsteller er en del af den globale WPP-gruppe, som omfatter mange af de mest kendte reklame-, medie-, PR- og analysebureauer. Læs mere på www.burson-marsteller.dk eller www.bm.com.

Top 10 resultater fra ASDA’A Burson-Marstellers Arab Youth Survey 2013:


1. Flertallet af de arabiske unge tror på, at de har “det bedste til gode”

Et klart flertal (74 pct.) af de unge arabere – både fra de 6 Golfstater (76 pct.) og fra de andre 9 mellemøstlige og nordafrikanske lande (72 pct.) – tror på, at de stadig har deres bedste tid til gode. Og størstedelen (67 pct.) af de arabiske unge ser optimistisk på deres økonomiske situation.

2. De arabiske unge har en større national stolthed efter Det Arabiske Forår

De unge arabere er mere stolte af at være arabere (87 pct.), og de har fået en større national identitetsfølelse i kølvandet på opstanden. Det understreges også af deres tillid til, at regionen går en bedre tid i møde.

3. Fair lønninger er højeste prioritet

Ligesom i 2012, er det en fair løn, som betragtes som vigtigst (82 pct.) for de unge arabere fra Mellemøsten og Nordafrika, mens arbejdsløshed også betragtes som en af regionens største udfordringer. (44 pct.)

4. At eje sit eget hjem betyder stadig mere for de unge arabere

At eje sit eget hjem ses som vigtigere (66 pct.) end at få lov til at leve i et demokrati (61 pct.). Men de unge arabere forbereder sig på først at få fast ejendom senere i livet – og mange (15 pct.) frygter, at de aldrig vil få råd til at eje deres eget hjem.

5. Stigende leveomkostninger er stadig de unges største bekymring

Bekymring for de stigende leveomkostninger er stadig mere udtalt blandt de unge – og i lige så høj grad hos både unge fra Golfstaterne (61 pct.) og ikke-Golfstater (63 pct.) – og bekymringen er steget mærkbart siden 2011 (hvor tallet var 48 pct.).

6. Civile uroligheder og manglende demokrati ses som regionens største udfordringer

Blandt de unge i samtlige 15 lande, blev civile uroligheder (44 pct.) og manglende demokrati (43 pct.) betragtet som de største hindringer for regionens videre udvikling.

7. De Forenede Arabiske Emirater bliver stadig set som en mønsternation

Når man ser på både Mellemøsten og resten af verden, så er De Forenede Arabiske Emirater det land, hvor de fleste unge arabere gerne vil bo (31 pct.), ligesom det også er det land, som de arabiske unge helst så deres eget land minde om (30 pct.).

8. Uden for Mellemøsten er Frankrig det mest populære land

Når man kigger uden for Mellemøsten og Nordafrika, anser de fleste unge arabere Frankrig som det mest populære land (44 pct.), fulgt af Tyskland (39 pct.) og Kina (39 pct.)

9. Nyhedsforbruget er faldende og især aviserne er hårdt ramt

Interessen for at følge med i nyhederne dagligt er faldet efterhånden som Det Arabiske Forår stilnede af fra 52 pct. i 2012 til 46 pct. i 2013. Men arabiske unge får stadig primært deres nyheder fra tv (72 pct.).

10. De sociale medier bliver stadig mere indflydelsesrige

Flere og flere unge arabere får nu deres nyheder fra sociale medier (28 pct.), og tilliden til hjemmesider og sociale medier som troværdige nyhedskilder er steget betragteligt siden 2012 – fra 27 pct. til 48 pct.

Tags:

Multimedia

Multimedia