HP sætter gang i 92 nye midt – og vestjyske virksomheder

Det er ikke kun de etablerede virksomheder, der skal trække Midt - og Vestjylland og hele Danmark ud af krisen, iværksætterne er i høj grad med til at skabe arbejdspladser, innovation og idérigdom. Derfor sætter HP nu gang i 500 nye danske virksomheder – heraf 92 i Midt – og Vestjylland - med it-udstyr for 1,5 million, der kan hjælpe dem med at tage skridtet fra iværksætter til etableret virksomhed.

Allerød/Midt – og Vestjylland, 16. april 2012

Hvert år etableres omkring 20.000 nye virksomheder i hele Danmark, men det er stadig kun et fåtal af disse, der vokser sig store og for alvor er med til at bidrage med arbejdspladser og vækst*. Derfor hjælper verdens største it virksomhed Hewlett-Packard (HP) nu 500 nye danske virksomheder – heraf 92 i Midt- og Vestjylland - med gratis it-udstyr til en samlet værdi af 1,5 million kroner.

”Udover udfordringen med at rejse kapital, så støder de små nye virksomheder ofte på problemer med at tage springet fra 2-4 medarbejdere og skalere op til en egentlig professionel organisation. Det gælder fx om at få styr på helt basale ting som backup og beskyttelse af data eller etablering af en it-infrastruktur, der gør dem i stand til at arbejde mobilt, hvilket efterhånden er et helt afgørende konkurrenceparameter”, siger Tina Borgbjerg, ansvarlig for HP’s serverforretning.

De 92 virksomheder er valgt ud fra et kriterium om, at de skal have eksisteret mellem 6 og 24 måneder samt, at de er mere end 4 ansatte. Med andre ord har de bevist, at de er levedygtige og nu potentielt kan tage springet til at blive morgendagens succesvirksomheder. Der findes cirka 700 virksomheder i hele Danmark, der lever op til disse kriterier og HP vil i samarbejde med it forhandleren Dustin uddele it-udstyr til de første 500, der enten selv henvender sig via HP’s hjemmeside eller bliver kontaktet direkte af Dustin de kommende uger.

”Selv om dette kan synes som et beskedent bidrag, så er vores erfaring, at netop manglen på en skalerbar infrastruktur er en af de tuer, som kan vælte læsset. Vi håber derfor, at vores donation kan bidrage til, at i hvert fald en del af disse 92 virksomheder får succes og dermed er med til at sætte skub i væksten i Midt – og Vestjylland,” siger Tina Borgbjerg.

Bidraget fra HP til hver af de 92 virksomheder i Midt - og Vestjylland er den testvindende HP Proliant Microserver, hvor Dustin, der er en af HP’s tætte samarbejdspartnere, sørger for konfigurering og levering og Microsoft tilbyder fordelagtige priser på software. Med HP Proliant Microserveren får de nye virksomheder en professionel infrastruktur med et centralt sted til deres data og mails, der gør dem i stand til at tage effektiv back up, få et CRM-system eller give adgang til at kunne arbejde hjemmefra eller via mobile enheder.

HP bygger på iværksætterånd

Selv om HP har eksisteret siden 1939, så ligger det ikke fjernt at knytte tætte bånd til iværksættere;

”Den garage i Californien, hvor HP blev etableret for 74 år siden, eksisterer stadig og er i dag udnævnt som nationalt mindesmærke i USA. Garagen har gennem alle årene været en central del af HP’s identitet og betydet, at vi har beholdt forståelsen og følelsen for, hvor svært det er - og ikke mindst spændende - at tage skridtet fra iværksætter i garagen til succesfuld virksomhed. Da vi fik muligheden for at tilbyde 500 servere, var det derfor helt naturligt for os at tænke på Danmarks iværksættere”, slutter Tina Borgbjerg.

Hvis man som nystartet virksomhed er interesseret i start-hjælpen fra HP, er man velkommen til at henvende sig via www.hp.dk/XXX

Forslag til billedtekst: Her er garagen, hvor Bill Hewlett og Dave Packard startede HP i 1939. Nu hjælper HP 92 virksomheder i Midt - og Vestjylland med at komme ud af garagen.

Du kan se mere om HP’s garage her: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/history/hp-garage/hp-garage.html

*Ifølge iværksætterindeks 2011 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/publikationer/ivaerksaettere/ivaerksaetterindex_2011/978-87-92518-69-9.pdf

 

 

Tags:

Multimedia

Multimedia