Pressemeddelelse

Klik her, hvis du ikke kan læse pressemeddelelsen.
Pressemeddelelse
McDonald’s har milliardværdi for Danmark
McDonald’s bidrog i 2011 med 1,5 mia. kr. til det danske BNP, holdt 5.000 personer beskæftiget og var årsag til, at danske virksomheder eksporterede for flere hundrede mio. kr. Det viser en ny rapport fra Copenhagen Economics. McDonald’s håber, at rapporten kan være med til at øge forståelsen af, at virksomheders samfundsbidrag er meget større end blot selskabskatten.

København, den 14. marts 2013 – 1,5 mia. kr. Så meget bidrog McDonald’s Danmark med til det danske bruttonationalprodukt i 2011. Samme år betalte virksomheden samlet 436 mio. kr. i skatter og afgifter – til sammenligning mere end Københavns Kommune brugte på hjemmepleje samme år. Det er en af hovedkonklusionerne i en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics, der udkommer i dag, som skal være med til at skabe et langt bredere billede af virksomhedens bidrag til det danske samfund.

”Vi kan godt forstå, at danskerne går op i, hvor meget virksomheder bidrager til fællesskabet. Vi synes dog, at det er alt for snævert kun at måle virksomheders bidrag på størrelsen af deres betaling af selskabsskat, fordi bidraget jo er langt bredere end det. Vi håber, at rapporten kan være med til at skabe en mere nuanceret debat om vores bidrag til den danske økonomi,” siger kommunikationsdirektør hos McDonald’s Danmark, Sara Helweg-Larsen.

Af rapporten, som McDonald’s offentliggør i dag, fremgår det blandt andet, at virksomheden i 2011 var med til at holde 5.000 personer i beskæftigelse. 4.000 var ansat direkte i virksomhedens hovedkontor eller i en af kædens 84 restauranter rundt omkring i landet, mens 1.000 havde job blandt McDonald’s leverandører eller på anden måde var beskæftiget som følge af virksomhedens aktiviteter. Ifølge rapporten købte McDonald’s i Danmark eksempelvis varer og tjenesteydelser for 318 mio. kr. hos andre danske virksomheder, der derudover også eksporterede danske produkter for 544 mio. kr. til McDonald’s restauranter i resten af verden, hvilket i sig selv holdt 655 personer i job.

Blandt McDonald’s største leverandører er A. Espersen på Bornholm, der leverer fisk, og Danpo, der leverer kyllingeprodukter til både McDonald’s Danmark og rundt om i Europa. Danpos to fabrikker i Aars og Farre beskæftiger mere end 750 medarbejdere, og McDonald’s er en af virksomhedens absolut største kunder.

”Rapporten dokumenterer, at vores bidrag til samfundet er både større og mere komplekst, end de fleste lige tænker over. Og det gælder ikke kun økonomien, men også vores bidrag til eksempelvis uddannelse af unge og integration af personer med anden etnisk baggrund,” siger Sara Helweg-Larsen.

Væsentlige pointer fra rapporten ”McDonald’s samfundsbidrag i Danmark” 2011:
  • McDonald’s bidrog med 1,5 mia. kr. til det danske BNP.
  • McDonald’s holdt 5.000 personer beskæftigede – ca. 4.000 hos McDonald’s.
  • Hver ny restaurant i Danmark skaber i gennemsnit 54 arbejdspladser hos McDonald’s og virksomhedens leverandører – heriblandt også steder i Danmark, hvor beskæftigelsen ellers er lav.
  • McDonald’s og virksomhedens franchisetagere betalte 436 mio. kr. i skatter og afgifter, heraf 47 mio. kr. i selskabsskat og udbytteskat.
  • McDonald’s betalte 28 mio. kr. i punktafgifter.
  • McDonald’s investerede samlet 165 mio. kr. i renovering af restauranter og restaurantåbninger.
  • Danske producenter eksporterede for 544 mio. kr. til McDonald’s internationale aktiviteter, mens McDonald’s importerede for 414 mio. kr. Dermed bidrog McDonald’s aktiviteter i 2011 positivt til den danske handelsbalance.
  • Den danske eksport til McDonald’s i udlandet skabte 655 arbejdspladser.
  • McDonald’s i Danmarks samlede forbrug af varer og tjenester fra andre danske virksomheder udgjorde en investering på 318 mio. kr.
Om rapporten
Rapporten ”McDonald’s samfundsbidrag i Danmark” er udarbejdet af Copenhagen Economics. Deloitte har reviewet tallene, der danner baggrund for rapporten. Rapporten er udarbejdet på baggrund af tal og fakta fra 2011 fra hovedselskabet McDonald’s Danmark, samt McDonald’s Danmarks 22 franchisetageres restauranter. Rapporten tegner et billede af, hvad McDonald’s bidrager med til det danske samfund og den danske samfundsøkonomi, ligesom rapporten også viser, hvad McDonald’s bidrager med i de danske regioner. Herudover redegør rapporten for omfanget af McDonald’s bidrag udover BNP som for eksempel beskæftigelse, uddannelse og sponsorater. 

Læs mere på www.mcdonalds.dk/bidrag

For mere information kontakt venligst:
Sara Helweg-Larsen
Kommunikationsdirektør,
McDonald’s Danmark ApS
Telefon: 22 14 00 00
e-mail: sara.helweg@dk.mcd.com
 
Om McDonald’s i Danmark
Den første McDonald’s restaurant i Danmark åbnede i 1981. Der er i dag 86 McDonald’s restauranter i Danmark, hvoraf de 71 ejes af selvstændige franchisetagere, mens resten ejes af McDonald’s Danmark ApS. McDonald’s Danmark beskæftiger mere end 4.000 medarbejdere og serverer omkring 160.000 måltider om dagen. McDonald’s Danmark blev kåret til Danmarks bedste store arbejdsplads af Great Place to Work i november 2011 og 2012. Følg McDonald’s på Facebook og YouTube, og find flere fakta om McDonald’s Danmark på www.mcdonalds.dk og www.tjekmcdonalds.dk.

Tags: