Pressemeddelelse: Dansk turismenedtur koster 16.000 jobs og 10 mia. kr. i tabt omsætning

Dansk turisme mister hvert år international konkurrenceevne. Siden år 2000 er hver femte udenlandske turist forsvundet, men hvis Danmark havde fulgt udviklingen i EU, ville det have givet 10 mia. kr. mere i kassen og skabt 16.000 ekstra arbejdspladser. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det større politisk vilje, rimelige rammevilkår og mere effektiv markedsføring, lyder det fra Tivolis administrerende direktør, Lars Liebst

­København d. 24. juni 2010 – 10 milliarder i tabt omsætning og 16.000 færre danske arbejdspladser. Det er ifølge en ny rapport fra Copenhagen Economics prisen for, at Danmark i de sidste ti år er sakket alvorligt bagud i forhold til de andre EU-lande, når det gælder evnen til at tiltrække udenlandske turister. Mens Danmark siden år 2000 har måttet se mere end hver femte udenlandske turist forsvinde, har vores nabolande Tyskland og Sverige fået hhv. 33 og 26 procent flere gæster.

”Der er ingen tvivl om, at det går den helt forkerte vej. Rapporten dokumenterer, at det har store økonomiske konsekvenser, at vi som nation ikke tager turismen alvorligt nok i Danmark. I en tid hvor arbejdsløsheden stiger, og vi diskuterer, hvad vi skal leve af i fremtiden, burde disse tal vække politisk eftertanke, for danske jobs i turismeerhvervet er i skarp international konkurrence på linje med andre erhverv”, siger administrerende direktør i Tivoli, Lars Liebst.

Hvis Danmark i de kommende år formår at følge med de øvrige EU-lande, kan vi ifølge Copenhagen Economics beregninger frem mod 2015 se frem til en vækst på 17 pct. i antallet af udenlandske overnatninger og 9.300 arbejdspladser. Men det kræver større politisk vilje, forbedring af turisterhvervets ulige rammevilkår samt en meget mere effektiv markedsføring af Danmark.

”Vi kommer ikke uden om at se på rammevilkårene. Når landene omkring os løber fra os, skyldes det i høj grad, at erhvervet i Danmark har nogle arbejdsbetingelser, der passer dårligt til den nye globale konkurrencesituation, som vi står overfor. Det gælder blandt andet momsreglerne, og det koster både omsætning for erhvervet og jobs til helt almindelige danskere”, siger Lars Liebst.

Ifølge analysen fra Copenhagen Economics kan dansk turismes konkurrenceevne forbedres markant, hvis det bliver muligt for erhvervslivet at afløfte momsen fuldt ud på hotelydelser. Alene det vil øge omsætningen på hotelovernatninger fra erhvervskunder, som normalt vil skulle betale moms, med op mod 25 procent og skabe beskæftigelse til op mod 2.500 personer. Analysen viser, at det kan have en positiv provenueffekt på statsfinanserne på op til 260 mio. kr. om året frem mod 2015, hvis det bliver muligt at fratrække momsen på hotelydelser fuldt ud ligesom i andre danske erhverv og lige som i landene omkring os.

”De nye beregninger viser, at det er direkte skadeligt for erhvervet og for samfundet, at det ikke er muligt at afløfte momsen fuldt ud på hotelydelser, som det er tilfældet i de lande, vi konkurrerer med. Hotelydelser er blandt de mest prisfølsomme produkter, der findes, og vi skyder os selv i foden, når vi i Danmark har andre regler end i alle andre lande. Det må påkalde sig politisk opmærksomhed, for her er faktisk tale om en win-win løsning, hvor man med enkle virkemidler kan forbedre turisterhvervets konkurrenceevne og forbedre statens finanser”, siger Lars Liebst.

Analysen fra Copenhagen Economics viser desuden, at det kun er en lille del af statens markedsføringsmidler, der rent faktisk bruges på markedsføringsføringsaktiviteter. Op mod 80 pct. af VisitDenmarks budget går i nogle år til kapacitetsomkostninger som løn og husleje, og kun den sidste femtedel bruges på aktiv markedsføring. Det sker i en tid, hvor flere lande investerer enorme summer i nation branding og produktmarkedsføring, og hvor den internationale konkurrence om udenlandske turister er blevet skærpet.

”Vi håber inderligt, at den nye lov om VisitDenmark kan være med til at ændre den måde, vi bruger markedsføringsmidlerne på i Danmark. For det er ikke holdbart, at markedsføringen af Danmark er så ufokuseret, som det er tilfældet, og at så få penge bruges på aktiv markedsføring. Konsekvensen bliver, at vi fortsætter rutsjeturen nedad i europæisk sammenhæng. Det kommer til at koste yderligere omsætning og arbejdspladser”, lyder det fra Tivolis administrerende direktør, Lars Liebst.

 

For yderligere information kontakt venligst:

For yderligere information henvises til Trygve Ilkjær, Burson-Marsteller, på mail trygve.ilkjaer@bm.com eller telefon 2877 2327.

For baggrundsinformation henvises til Claus Frelle-Petersen, Copenhagen Economics, på mail cfp@CopenhagenEconomics.com eller telefon 2333 1831.

 

FAKTA:

Danmark har mistet hver femte udenlandske overnatning siden år 2000. Det er et tab på 5,9 mio. udenlandske overnatninger om året, som svarer til 10 milliarder kr. i tabt omsætning og 16.000 færre danske arbejdspladser.

Sverige har i samme periode øget antallet af udenlandske overnatninger med 26 pct.

Tyskland har i samme periode øget antallet af udenlandske overnatninger med 33 pct.

EU-15 har i samme periode øget antallet af udenlandske overnatninger med 8 pct.

Hvis Danmark følger udviklingen i EU-15 (positivt scenarie), vil det øge antallet af udenlandske overnatninger med 17 pct. og skabe 9.300 nye arbejdspladser.

I 2007 blev kun 21 pct. af VisitDenmarks bevilling på 127 mio. kr. brugt til at gennemføre aktiviteter, herunder markedsføring. En øget bevilling i 2008 betyder, at dette tal steg til 36 pct.´

En lang række EU-lande har netop sænket hotelmomsen, så den i gennemsnit er på 9,6 pct. i EU. I alle vore nabolande kan man samtidig afløfte momsen på hotelydelser 100 pct. I Danmark er momsen 25 pct., og momsen kan kun afløftes med en fjerdedel.

Fuld momsafløftning på hotelydelser kan have en positiv provenuvirkning på op til 260 mio. kr. om året. Det direkte momstab vil blive mere end opvejet af dynamiske skattegevinster, dagpengebesparelser og aktiveringsbesparelser, så længe turismeerhvervet ansætter et stort antal ledige.

Tags:

Dokumenter og links