Murstein kan være din livredder

Storbranner i Hønefoss, Lærdal, Valdres, Bergen … Listen vokser og vokser. Lett brennbare byggematerialer er et av problemene. Murstein kan derimot redde ditt liv.

Norge er et av de landene i den vestlige verden hvor det bygges mest i tre. Samtidig har Norge flest branner i forhold til innbyggertallet. Den sammenhengen er det flere og flere som mener er betenkelig - nærmest på kanten til det uansvarlige. Særlig fordi det finnes et veldokumentert alternativ som gir optimal brannsikring: Tegl i form av murstein og tegltakstein.

Sikrer at du kommer deg ut i tide
"Århundrers massive erfaring fra hele verden viser at murstein og takstein av tegl er de optimale valgene når det gjelder sikkerhet. I århundrer har man kalt teglhus for ”brannhus”, da de var særlig motstandsdyktige overfor brann. Derfor består mange eldre bykjerner av mursteinshus. Murstein brenner ikke, men hemmer i stedet brannutviklingen, slik at evakueringstiden økes - og det redder menneskeliv. Samtidig er vedheften mellom murstein og mørtel nesten helt intakt selv oppe ved 300 grader Celsius, da en mursteinsvegg ikke kollapser selv ved høye temperaturer. Dette redder liv. ”, forteller Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Materialets egenskaper er avgjørende
Mursteins og taksteins brannhemmende egenskaper skyldes de iboende egenskapene i grunnmaterialet tegl. Tegl er brent leire. I produksjonsprosessen brennes teglet ved ca. 1000 grader Celsius, noe som gjør materialet ekstremt motstandsdyktig overfor ild og varme. Tegls naturlige evne til å akkumulere varme gjør at det går lenger tid før varmen fra en eventuell brann trenger helt inn i muren. Da tegl er et naturmateriale frigis det heller ingen giftige gasser ved brann.

Forskningen peker mot det holdbare
”Resultatene fra de siste 10-15 års forskning på ulike byggematerialer, inneklima, miljø m.m. taler for seg selv: Byggematerialer som f.eks. tegl står stadig sterkt, der hvor mange moderne byggematerialer ganske enkelt ikke kan følge med, hverken når det gjelder brannsikring, inneklima, generell levetid, bærekraft, totaløkonomi osv. Jeg kan naturligvis kun oppfordre byggherrer til å lytte til forskningen, så man unngår brannfeller i fremtiden”, uttaler Tommy Bisgaard.

Les mer om brannsikkerhet og mursteinsbygg på www.byggitegl.no eller www.teglapp.com

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Multimedia

Multimedia