Børsmeddelelse

Børsmeddelelse 2001-12-21 · Positiv salgsudvikling i 4. kvt. giver som forventet en resultatforbedring i forhold til 3. kvt. på 8 MDKK før afskrivning på goodwill og finansielle poster · Tidligere oplyst forventning om et resultat før afskrivninger på goodwill og finansielle poster på mellem -10 og -11,5 MDKK fastholdes · Likviditeten sikret gennem lån fra hovedaktionærerne Salgsudviklingen Salgsstigningen i 4. kvt. I forhold til 3. kvt. er i Sverige på ca. 30%. I Finland er den tilsvarende stigning ca. 15%. Resultat 2001 Med kun få dage tilbage af året ved vi naturligvis, hvad salget bliver i 4. kvt. I henhold til god regnskabsskik skal provisionstilgodehavender for indgåede salgsaftaler indtægtsføres på det tidspunkt underskrevet tegningsansøgning af fondsplacering, forsikring etc. indsendes til den pågældende produktleverandør. Der foretages hensættelse for en procentandel af tegningerne, da ikke alle kunder kan eller vil fuldføre indgåede salgsaftaler. I 2001 er denne procentandel steget markant, væsentligst på grund af de urolige aktiemarkeder og stor personaleomsætning blandt Capinordics rådgivere. Prognosen forudsætter at det forventede antal tegningsaftaler fuldføres af kunderne. Der er i dag ingen tegn på, at andel af ikke gennemførte aftaler skal stige, men ydre omstændigheder, som kan ske, inden kunden erlægger sin betaling, kan skabe usikkerhed med forøget andel ikke genneførte aftaler til følge. Likviditetssituationen Som omtalt i delårsrapporten for januar - september har Capinordics likviditetssituation været stram. I perioden december 2001 - februar 2002 har Capinordic ca. 10 MSEK i selskabsskat for år 2000, som forfalder til betaling. Gennem dels lån på ca. 10 MSEK og en kreditgaranti på yderligere 15 MSEK fra hovedaktionærerne er Capinordics likviditetssituation nu sikret. I 2002 forventes en positiv likviditetsindtjening fra driften på ca. 20 MDKK. København, 21. december 2001 Capinordic A/S Bestyrelsen For yderligere information: Adm. direktør Ole Nielsen, +46 42 37 26 91 eller +46 073 917 0650 Informationschef Peter Janson, +46 42 37 26 92 eller +46 073 917 0605 Økonomidirektør Jørgen Mejlholm, +46 42 37 26 29 eller +45 4081 7600 E-post til medarbejdere i Capinordic: fornavn.efternavn@capinordic.se Hjemmeside: www.capinordic.se ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00250/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00250/bit0003.pdf

Om os

Capinordic er en kapitalforvaltnings- og finansiel rådgivningskoncern med ca. SEK 5.500 mio. under forvaltning og ca. 85 000 kunder. Selskabet har ca. 350 ansatte og kontorer 28 steder i Sverige, Finland og Danmark.

Dokumenter og links