Delårsrapport jan-mar 2002

Delårsrapport januar - marts 2002 2002-05-28 n Resultat før goodwillafskrivninger, andre omkostninger og finansielle poster blev -1,8 MDKK (-7,1 ). Resultat efter skat blev -3,5 MDKK (-8,6). n Fortsat markant resultatforbedring i forretningsområdet Rådgivning i Sverige. Udviklingen i Finland foranlediger omstrukturering. n Resultatet for forretningsområdet Kapitalforvaltning fortsat stabilt positiv. n Koncernens likviditet er sikret ved salg af kundeportefølje i datterselskabet Capinordic Asset Management, Finland, 27. maj. Salgsprisen, som er variabel, anslås at tilføre koncernen ca. 16 MDKK. n Prognosen for 2002 er et resultat før goodwillafskrivninger, andre omkostninger og finansielle poster på 28 - 32 MDKK. I resultatet indgår ca. 16 MDKK for salget af kundeportefølje i Capinordic Asset Management og omstruktureringsomkostninger i Finland på ca. 4 MDKK. Resultat efter skat forventes at blive ca. 14 - 17 MDKK. n Koncerndirektør Ole Nielsens kommentarer: Godt resultat trods ringere markedsforutsætninger Trods dårlige markedsforhold har vi takket være gode arbejdsindsatser på alle niveauer i koncernen opnået en markant resultatforbedring sammenlignet med første kvartal 2001. I takt med at vi har løst de fleste af de problemområder, der har været, er resultaterne også kommet. Dette indebærer, at vi i øjeblikket har et isoleret problem i forretningsområde Rådgivning i Finland, hvor en række forandringer blev påbegyndt for nogen tid siden. Markederne i både Sverige og Finland har påvirket driften negativt ved en kombination af: § Vanskeligheder ved at rekrutere kunder § Lavere procentuel andel af salg pr. kundebesøg § Lavere forretningsvolumen pr. gjort forretning § Fald i forvaltet kapital p.g.a. faldende aktiekurser Man kan altså konstatere, at de markedsforudsætninger, som lå til grund for årets budget, ikke er blevet indfriet. At opnå det resultat, som vi gør, under disse vilkår må anses for meget tilfredsstillende. Salg af kundeportefølje i CAM Hovedformålet med frasalget er, at Capinordic styrker likviditeten og sikrer langsigtede tiltag i både Sverige og Finland. Vi beholder gennem datterselskabet IFA Financial Adviser en kundeportefølje på ca. 10 000 kunder og en forvaltet kapital på ca. 400 MSEK i Finland og har til hensigt at fastholde og udbygge vor distributionskapacitet i Finland. Resultat Koncernens indtægter genereres dels gennem indtrædelses- og forvaltningsprovisioner af den forvaltede kapital og dels gennem provisionindtægter på de finansielle produkter, som formidles til kunder gennem personlig rådgivning. Forretningsområde Rådgivning Trods nedgang på det svenske marked fortsætter det positive trendbrud, som blev påbegyndt i 3. kvartal sidste år i den svenske del af forretningsområde Rådgivning med stigende salg og markant resultatforbedring. Fortsat negativ udvikling i rådgivningsvirksomheden i Finland indebærer store forandringer fra 2. kvartal 2002. For yderligere information: Koncerndirektør Ole Nielsen +46 42 37 26 91, +46 73 917 06 50 Informationschef Peter Janson +46 42 37 26 92, +46 73 917 06 05 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00230/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00230/wkr0002.pdf The full report

Om os

Capinordic er en kapitalforvaltnings- og finansiel rådgivningskoncern med ca. SEK 5.500 mio. under forvaltning og ca. 85 000 kunder. Selskabet har ca. 350 ansatte og kontorer 28 steder i Sverige, Finland og Danmark.

Dokumenter og links