Delårsrapport januar - september 2001

Delårsrapport januar - september 2001 Bestyrelsen for Capinordic A/S har behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar til 30. september 2001. Fra beretning og regnskab skal fremhæves følgende hovedpunkter: · Resultat før afskrivninger på goodwill og finansielle poster blev -14,6 MDKK (22,3). I perioden er udgiftsført en nedskrivning af goodwill på 90 MDKK, hvorefter resultat efter skat er et underskud på - 117,5 MDKK (17,5). § Fortsat lavt salg i forretningsområdet rådgivning i 3. kvt., 26% under forventet. Stabil udvikling i forretningsområdet kapitalforvaltning. · Et positivt resultat i 4. kvt. gør, at resultat før afskrivninger på goodwill og finansielle poster forventes at blive mellem -10 og -11,5 MDKK. Resultat efter skat for hele året forventes at blive på niveau med resultatet pr. 30.09. · Prognose for 2002 viser et forventet resultat før goodwillafskrivninger på ca. 20-25 MDKK og et resultat efter skat på ca. 8 MDKK. Koncerndirektør Ole Nielsens kommentarer: Et resumé af årets første 9 måneder leder frem til en overordnet forklaring: for dårligt salg. I forhold til det oprindelige salgsbudget ligger vor salgsprognose for 2001 nu på ca. 50%. Årsagerne hertil er flere. Dels naturligvis de vanskelige markedsforhold, hvilket er velkendt og har ramt alle i vor branche. Derudover har vi, set i bagklogskabets lys, haft en dårlig "timing" med et antal ikke salgsrelaterede tiltag, som overtagelsen af IFA Group Oy, parallelnoteringsprocessen over 9 måneder på Stockholmsbörsen og store organisationsændringer med udskiftning af direktører i nogle datterselskaber. Dette kombineret med en række interne fejltagelser blandt andet i form af et mindre hensigtsmæssigt aflønningssystem for vore rådgivere i et nedadgående marked og en sen produkttilpasning til det nuværende marked. Vi har nu lært af fejltagelserne og har som tidligere meddelt i det forløbne kvartal gennemført en række tiltag for så hurtigt som muligt at omstille til en stærkere organisationen tilpasset dagens og morgendagens markedsforudsætninger. Der er vi nu, uden at have tabt fokus fra de overordnede finansielle og strategiske mål for Capinordics virksomhed. Vi har udarbejdet en prognose for 2002, hvis grundforudsætninger er konservative. Ingen forbedring i aktiemarkederne næste år, minimal markedsføring udover ren kunderekruttering og uændret antal rådgivere i salgsorganisationen. Alligevel fremkommer der på grundlag af dette kombineret med de gennemførte omkostningsbesparelser og salgsfremmende tiltag en betydelig resultatvending næste år. Resultat Koncernens indtjening kommer fra provision af forvaltet kapital og salgsprovisioner på de finansielle produkter, som formidles til kunderne gennem personlig rådgivning. De forudsatte forventninger om en stabilisering af de globale aktiemarkeder i 2. halvår blev desværre ikke indfriet. Der er fortsat en afventende og usikker holdning hos kunderne med hensyn til placering af opsparingsmidler ikke mindst efter de tragiske begivenheder 11. september. De tidligere meddelte personalereduktioner som led i nødvendige markedstilpasninger har formindsket antallet af rådgivere, hvilket også har været medvirkende til det mindre salg. For kapitalforvaltningsområdet indebar dette mindre provisionsindtægter som følge af faldet i værdien af den forvaltede kapital og for rådgivningsområdet betydelig mindre provisions-indtægter end forventet i perioden. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00640/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00640/bit0001.pdf The full report

Om os

Capinordic er en kapitalforvaltnings- og finansiel rådgivningskoncern med ca. SEK 5.500 mio. under forvaltning og ca. 85 000 kunder. Selskabet har ca. 350 ansatte og kontorer 28 steder i Sverige, Finland og Danmark.

Dokumenter og links