Justering af forventningerne til årsresultat for 2002

Justering af forventningerne til årsresultatet for 2002. I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2001 meddelte selskabet ligeledes sine forventninger til resultatet for 2002. Disse forventninger var baseret på følgende forudsætninger: * Uændret antal rådgivere i forretningsområdet Rådgivning. * Minimale markedsføringsomkostninger. * Et aktiemarked der holdt sig på det niveau, der var gældende primo 2002. Capinordic-koncernen har været i stand til at følge de to første forudsætninger, d.v.s. de forudsætninger som selskabet direkte kan påvirke. Aktiemarkederne har imidlertid udviklet sig betydeligt mere negativt end forventet i 2002. Med kursfald på 30 - 40% på mange børser, er forudsætningerne ikke længere til stede for de offentliggjorte forventninger til resultatet for 2002 på Dkk 28 - 32 mio. før afskrivninger på goodwill, andre omkostninger og finansielle poster. Det må forventes, at dette resultat bliver væsentligt forringet. Dog forventes stadig et positivt resultat. Kursfaldet på aktiemarkederne har stor indflydelse på driftsresultatet i Capinordic-koncernen. Værdien af den forvaltede kapital synker som følge af aktiernes lavere kurs. Aktieudviklingen medfører samtidig, at en del af koncernens kunder flytter opsparingsmidler fra aktiebaserede opsparinger til anden form for opsparing. Dette påvirker ligeledes værdien af den forvaltede kapital. Da Capinordic´s indtjening på den forvaltede kapital beregnes af værdien af denne, fører ovennævnte udvikling til lavere indtjening i forretningsområdet Kapitalforvaltning. Forretningsområdet Rådgivning oplever ligeledes aktiekursernes fald som en hæmmende faktor. En lang række kunder vælger at udskyde beslutningerne om placering af opsparingsmidler, ligesom et antal allerede indgåede aftaler afbrydes, da kunden ønsker anden placering af midlerne. Dette medfører et generelt afventende marked med lavere aktivitetsniveau og indtjeningsniveau for forretningsområdet Rådgivning. Det er glædeligt at kunne konstatere, at de ikke-aktiebaserede opsparingsprodukter, der blev markedsført af Capinordic-koncernen i efteråret 2001, har vist et tilfredsstillende salg, der i høj grad har kompenseret for nedgangen i det øvrige salg. Ledelsen i Capinordic-koncernen har igennem det seneste år været meget opmærksom på selskabernes likviditetssituation. De tiltag, der i denne periode er foretaget, har styrket koncernens likviditet, således at denne p.t. udgør ca. DKK 10,4 mio., hvilket betragtes som tilfredsstillende og en god base for forbedring af de langsigtede resultater. Det er fortsat ledelsens opfattelse, at behovet for Capinordic´s produkter og tjenester er stort, idet individuel opsparing til alderdom, som et supplement til de offentlige systemer, ikke som sådan påvirkes af midlertidige fluktuationer i aktiemarkedet. Der vil fortsat være en stigende efterspørgsel efter sådanne individuelle løsninger. I takt med positive tendenser på aktiemarkedet vil opsparingsmarkedet igen stige, hvilket vil medføre forbedret indtjening og dermed forbedrede resultater for Capinordic-koncernen. Yderligere information fremkommer i forbindelse med delårsrapporten d. 29.08.02 København den 29. juli 2002 Bestyrelsen For yderligere information: Koncerndirektør Ole Nielsen +46 42 37 26 91, +46 73 917 06 50 Informationschef Peter Janson +46 42 37 26 92, +46 73 917 06 05 E-mail til medarbejdere i Capinordic: forrnavn.efternavn@capinordic.se Hjemmeside: www.capinordic.se Dette er Capinordic Capinordic er en kapitalforvaltnings- og finansiel rådgivningskoncern med ca 3,5 mia. SEK under forvaltning og ca 100 000 kunder. Selskabet har ca. 340 ansatte og kontorer 27 steder i Sverige, Finland og Danmark. Capinordicaktien er noteret på Københavns Fondbørs og på Stockholms börsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/29/20020729BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/29/20020729BIT00270/wkr0002.pdf

Dokumenter og links