Øget salg for Capinordic forventes i 2002

Øget salg for Capinordic forventes i 2002 Capinordic External Partners er det datterselskab, der har ansvaret for Capinordics udbygning af salg i Sverige gennem partnerselskaber. Det at forøge salg og forvaltet kapital gennem samarbejde med et antal eksternt ejede partnerselskaber er i kraft af et meget konkurrence-dygtigt samarbejdskoncept en vigtig del af Capinordic koncernens strategi for vækst. Capinordics partnerkoncept for fonds- og forsikringsmæglere er tilgængeligt på www.capinordic.se. Capinordic External Partners fik den 19. Marts 2002 tilladelse fra Finansinspektionen i Sverige til at drive fonds- og mæglervirksomhed med virkning fra 2. april 2002 Det at være registreret fonds- og forsikringsmæglere indebærer i korthed, at rådgiveren som representant for kunden virker helt uafhængig i sin rådgivning ved formidling af forsikringer og opsparingsfonde. Udover at et antal eksisterende tilknyttede partnerselskaber også vil overgå til at virke som fonds- og forsikringsmæglere, så er der indgået samarbejdsaftaler med tre nye selskaber på det svenske marked. Samarbejdsaftalerne, som er gældende fra 2. April, beregnes på årsbasis at generere indtægter på ca. 30 MSEK til Capinordickoncernen, heraf ca. 10 MSEK udover tidligere udmeldte omsætningsprognose for 2002. Resultatet forventes dermed at blive noget højere end den tidligere udmeldte prognose. København, 22. marts 2002 Bestyrelsen For yderligere information: Adm. direktør Ole Nielsen +46 4237 26 91, +46 73 917 06 50 Informationschef Peter Janson +46 4237 26 92, +46 73 917 06 05 Økonomidirektør Jørgen Mejlholm +46 4237 26 29 E-post till medarbejdere i Capinordic: fornavn.efternavn@capinordic.se Hjemmeside: www.capinordic.se Dette er Capinordic: Capinordic er en kapitalforvaltnings- och finansiel rådgivningskoncern med en kapital under forvaltning på ca. 5 mia. SEK og ca 100 000 kunder. Koncernen har ca. 360 ansatte og kontorer 27 steder i Sverige og Finland. Capinordicaktien er noteret på Københavns Fondsbørs og på Stock holmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00440/wkr0002.pdf

Om os

Capinordic er en kapitalforvaltnings- og finansiel rådgivningskoncern med ca. SEK 5.500 mio. under forvaltning og ca. 85 000 kunder. Selskabet har ca. 350 ansatte og kontorer 28 steder i Sverige, Finland og Danmark.

Dokumenter og links