Byggeri, renovering og indeklima kræver langsigtede partnerskaber

I stedet for at tænke traditionel outsourcing af ansvar og opgaver kan der gennem langsigtede partnerskaber udvikles stærke løsninger både ved energirenovering og nyopførelse. Det er Politigården i Holstebro, Landsretten i Viborg samt BaneDanmarks og tre styrelsers nye domicil på Kalvebod Brygge gode eksempler på. Teknikentreprenøren Caverion er med i alle tre projekter og oplever stigende efterspørgsel på 15-25 års partnerskabsaftaler på installation, vedligehold og drift af bygninger.

Byggeri, renovering og indeklima kræver langsigtede partnerskaber.

Klima og miljø står højt på den politiske dagsorden. Det stiller store krav til offentlige og private virksomheder om at arbejde mod energivenlige og bæredygtige løsninger i forbindelse med både nybyggeri, renovering og drift.

På trods af de gode takter er der imidlertid stadig områder med plads til forbedring i bygningsmassen – herunder indeklimaet, der på mange arbejdspladser er et problem. Det gælder ikke mindst offentlige institutioner som folkeskoler, plejecentre, daginstitutioner, rådhuse og hospitaler, hvor der ifølge talrige undersøgelser og eksperter er et stort efterslæb.

Investering i indeklima og trivsel

Ifølge Michael Kirkegaard, der er direktør for Managed Services hos teknikentreprenøren Caverion A/S, skyldes det manglende fokus på f.eks. indeklimaet, at renoveringsdagsordenen mere har haft fokus på effektivisering og energibesparelser her og nu end på de langsigtede perspektiver.

Som bygherre kan man investere sig til meget mere end blot reduktion i energiudgifter Man kan med fordel også investere i godt indeklima med forbedret trivsel og øget funktionalitet for brugerne, fastslår Michael Kirkegaard.

Ved traditionelle kunde- og leverandørforhold handles der på ”timer og materialer”, og ved traditionelle outsourcing-aftaler er der typisk en begrænset aftaleperiode, hvor der kan være meget stramme bindinger på de aftalte leverancer og økonomien. Med formålskontrakter måles der derimod på energiforbrug ud fra en livcyklusbetragtning på såvel anlæg og vedligehold samt på funktionalitet og trivsel i bygningen.

I et partnerskab fokuserer man i fællesskab på funktionalitet, fleksibilitet og formål. Det er vores erfaring, at partnerskabsaftaler og formålskontrakter i højere omfang end øvrige samarbejdsformer får alle kræfter til at trække i samme retning, siger Michael Kirkegaard.

OPP fremmer investeringslysten

Specielt i forhold til Offentligt-Private-Partnerskabsprojekter, der løber over 15-25 år, skal den private aktør leve op til krav fra den offentlige bygherre om at kunne håndtere variation i brugsmønstret over tid. Det kan have betydning for, hvordan en bygning indrettes med placering af opholdsrum, funktionslokaler og fællesarealer eksempelvis holdt op mod energiforbrug.

Et langsigtet partnerskab ændrer ganske enkelt måden, vi arbejder på. Vi investerer mere i bygningerne, når vi selv skal stå til ansvar for driften i mange år efter opførelsen. OPP-projekter kan ved indgåelsen se dyrere ud, men samfundet får mere ud af at investere korrekt og langsigtet i bygningernes livscyklus fra starten. Set over tid er gevinsterne store, understreger Jørgen Leivsgard Christensen, der er direktør for Projekter i Caverion A/S.

Bedre kvalitet gennem partnerskaber

Det er Caverions erfaring, at et langsigtet partnerskab både højner bygningens kvalitetsniveau og værdi samt indeklimaet og brugernes trivsel. Teknikkoncernen får et stigende antal forespørgsler på langvarige aftaler og forudser, at mange flere ejendomsprojekter i fremtiden vil blive løst som partnerskaber. Ikke mindst fordi, resultaterne kan dokumenteres, og fordi aktørerne gearer sig til rollerne.

Som en af Nordens største teknikentreprenører kan Caverion byde ind med tekniske kompetencer og en organisation, der er gearet til partnerskaber med både offentlige organisationer og private virksomheder, siger Michael Kirkegaard og suppleres af Jørgen Leivsgard Christensen:

- Fremtidens partnerskaber kræver mod og gensidig tillid, hvor alle parter påtager sig et ansvar for de fælles værdier. Det ansvar er vi hos Caverion klar til at påtage os blandt andet ved at udfordre den klassiske installatørrolle og i højere omfang indgå i samarbejdsmodellen som rådgiver, systemintegrator og driftsherre.

Caverion indgår allerede i dag i flere vellykkede OPP-projekter, bl.a. Vestre Landsret i Viborg, den nye politigård i Holstebro og det 50.000 m2 store NEXUS projekt, der netop nu er under opførelse på Kalvebod Brygge i København, og som skal huse BaneDanmark og tre statslige styrelser.

Louise Wilhelmsen
Journalist

Direkte: 45 7623 2042
Mobil: 45 6189 5883
louise.wilhelmsen@caverion.com

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livcsyklusen i bygninger og industrianlæg. Selskabet har en omsætning på 1 milliard kroner og 1000 ansatte i Danmark. Caverion koncernen havde i 2015 en omsætning på ca. 23 milliarder kroner og 17.000 ansatte i 12 lande i Europa. www.caverion.dk.


Om os

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og industrianlæg. Caverion koncernen havde i 2018 en omsætning på 16 mia. kroner, heraf 1 mia. i Danmark. Der er i alt 15.000 ansatte i 10 lande, heraf små 1000 i Danmark.. www.caverion.dk

Abonner

Multimedia

Multimedia