Caverion er godt rustet til at klare et udfordrende 2020

Report this content

Caverion Danmark A/S har netop offentliggjort årsrapporten for 2019, og trods et negativt regnskabsresultat og den igangværende coronakrise er selskabet godt rustet til at klare 2020. 

Det negative 2019 resultat i Caverion Danmark skyldes primært to kritiske projekter tilbage fra 2016/2017, som begge vil være afsluttet i andet kvartal 2020. Hvis man ser bort fra omstruktureringsomkostninger og de to nævnte projekter, havde EBIT for 2019 været positivt. EBIT i 4. kvartal i 2019 var ca. 30 mDKK bedre end samme kvartal året før, så trenden hen over året, især fra juli og frem, har ligeledes været positiv.  

"Vi har set signifikant bedre resultater og øget produktivitet i vores serviceforretning i andet halvår. Vores facility management og industriforretninger har igen i 2019 leveret flotte resultater og vækst," siger Carsten Sørensen, adm. direktør, Caverion Danmark A/S 

Stor strategisk omstillingsproces

Udover at have nedbragt antallet af risikoprojekter har selskabet været igennem en større strategisk omstillingsproces.  

"Der sker store forandringer i vores samfund, og specielt digitalisering og den grønne omstilling har stor indflydelse på vores strategiske retning. Vi har simplificeret vores organisation med henblik på konstant at kunne yde en bedre kundeservice. Desuden kræver den digitale omstilling, at vi som organisation arbejder struktureret, for at fordelene ved digitalisering realiseres. Caverion investerer som koncern i digitalisering, og vi lancerede blandt andet vores SmartView kundeportal i 2019," forklarer Carsten Sørensen.    

Caverion har gennem de senere år oplevet vækst inden for facility management, og det er et vigtigt strategisk indsatsområde fremadrettet og et marked i fremgang – f.eks. performance- og livscykluskontrakter. Vi ser et stigende ønske i markedet efter performance-baserede kontrakter, og her er selskabets digitaliseringsløsninger helt centrale fremadrettet. 

Opkøb styrker højspændingsforretning

Projekter og services relateret til den grønne omstilling af samfundet forventes ligeledes fortsat at udgøre en vigtig del af selskabets forretning. I marts 2020 annoncerede Caverion opkøbet af Gunderlund A/S, hvilket har styrket selskabets højspændingsforretning. Det danske højspændingsdistributions- og transmissionsnet forventes at skulle gennemgå betydelige udvidelser og renoveringer i løbet af de næste 10-20 år, hvilket Caverion forventer yderligere at kunne bidrage til med opkøbet. 

Louise Wilhelmsen
Journalist

Mobil: 45 6189 5883
louise.wilhelmsen@caverion.com

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livcsyklusen i bygninger og industrianlæg. Selskabet  i Danmark har en omsætning på ca. 1 milliard kroner og 700 ansatte i Danmark. Caverion koncernen havde i 2019 en omsætning på ca. 16 milliarder kroner og 16.000 ansatte i 11 lande i Europa. www.caverion.dk.

 

Abonner

Multimedia

Multimedia