Caverion koncernens interim rapport 1. juli til 30. september 2016

Caverion koncernens interim rapport 1. juli til 30. september 2016

1. juli – 30. September 2016 

 • Ordrebeholdning: EUR 1,450.9 (1,477.2) mio.
 • Omsætning: EUR 582.0 (573.7) mio.
 • EBITDA excl. omstruktureringsomkostninger: EUR 19.5 mio., eller 3.3 procent af omsætningen
 • EBITDA: EUR 13.8 (21.3) millioner, eller 2.4 (3.7) procent af omsætningen
 • Arbejdskapital: EUR 57.9 (36.1) mio.
 • Frit cash flow: EUR -38.8 (-14.2) mio.
 • Indtjening per aktie, basic: EUR 0.02 (0.08) per aktie

1. januar - 30. september 2016

 • Omsætning: EUR 1,758.1 (1,775.3) mio.
 • EBITDA excl. omstruktureringsomkostninger: EUR 26.1 mio., eller 1.5 procent af omsætningen
 • EBITDA: EUR 10.9 (57.5) mio., eller 0.6 (3.2) procent af omsætningen
 • Frit cash flow: EUR -100.1 (-19.8) mio.

Med mindre andet er angivet henviser tallene i parentes til den tilsvarende periode i det foregående år.

Udtalelse fra CEO Sakari Toikkanen

"I tredje kvartal af 2016 fortsatte Caverion koncernen omstruktureringen af sine aktiviteter og gennemgangen af ​​projektporteføljen. Som resultat af gennemgangen er der blevet identificeret flere projekter med udfordringer i projektledelse og udførelse. De identificerede udfordringer vedrører primært divisionerne Sverige, Danmark-Norge, Tyskland og Industrial Solutions. På baggrund af gennemgangen har Caverion anlagt et mere forsigtigt skøn på omkostninger og hensættelser i projektporteføljen. Justeringerne har en indvirkning på koncernens resultater i tredje og fjerde kvartal i 2016.

Vores fokus i slutningen af ​​året er på en vellykket afslutning af omstruktureringsprogrammet. Vi vurderer nu, at de samlede reduceringer i personaleomkostninger vil påvirke cirka 1.000 medarbejdere, dvs. mere end oprindeligt anslået (700 medarbejdere). Det samlede skøn over omkostningerne i forbindelse med omstruktureringerne er i øjeblikket 20 til 24.000.000 EUR (tidligere ca. 22 til 26.000.000 EUR) i 2016. Derudover har vi fortsat med at skære ned på faste omkostninger vedrørende udviklingsprojekter, konsulenter og rejser.

På trods af det øgede fokus på omstrukturering lykkedes det os at levere EBITDA undtaget omstruktureringsomkostninger på 19,5 mio. EUR (7-9 / 2015: 21,3) i tredje kvartal. Vores cash flow var stadig utilfredsstillende i tredje kvartal. For at løse dette intensiverede vi fokus på fakturering og tilgodehavender med det formål at forbedre vores arbejdskapital og cash flow i hele koncernen.

Bestyrelsen udnævnte 27. september 2016 Ari Lehtoranta som ny administrerende direktør for Caverion koncernen. Ari Lehtoranta er godt bekendt med virksomheden, dens strategi og drift. Ari Lehtoranta vil begynde i sin stilling den 1. januar 2017.”

Hele rapporten findes på Caverions website: http://www.caverion.com/investors 


Louise Wilhelmsen
Journalist

Direkte: +45 7623 2042
Mobil: +45 6189 5883
louise.wilhelmsen@caverion.com

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livcsyklusen i bygninger og industrianlæg. Selskabet har en omsætning på 1 milliard kroner og 1000 ansatte i Danmark. Caverion koncernen havde i 2015 en omsætning på ca. 23 milliarder kroner og 17.000 ansatte i 12 lande i Europa. www.caverion.dk.


Om os

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og industrianlæg. Caverion koncernen havde i 2018 en omsætning på 16 mia. kroner, heraf 1 mia. i Danmark. Der er i alt 15.000 ansatte i 10 lande, heraf små 1000 i Danmark.. www.caverion.dk

Abonner

Multimedia

Multimedia