Caverion koncernens Q1 resultat offentliggjort - god begyndelse på året

Caverion koncernens Q1 resultat offentliggjort - god begyndelse på året.

 1. januar – 31. marts 2018

  •  Omsætning: 526,8 (574,6) mEUR.
  •  Justeret EBITDA: 10,9 (7,8) mEUR, eller 2,1 (1,4) procent af omsætningen.
  •  EBITDA: 9,9 (-2,0) mEUR, eller 1,9 (-0,3) procent af omsætningen
  •  Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat: 19,8 (-12,1) mEUR.
  •  Cash conversion (LTM): 148.2 (n.a) procent
  •  Nettogæld/EBITDA*: 1.8x (3.7x). 
  •  Indtjening pr. aktie: EUR 0.01 (-0.08) pr. aktie

President & CEO Ari Lehtoranta, Caverion koncernen:

“Markedssituationen indenfor bygningsteknologiske ydelser har været god, og 2018 er begyndt i overensstemmelse med vores forventninger. Implementeringen af vores strategi "Fit for Growth" i ”Fit” fasen viser nu resultater. I det første kvartal af 2018 er vores justerede EBITDA forbedret til 10,9 (7,8) mEUR og EBITDA til 9,9 (-2,0) mEUR. Vores finansielle position er styrket. Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat er positive og stærkt forbedrede til 19,8 (-12,1) mEUR.

I divisionerne er der generelt gode fremskridt. Alle divisioner, der oplevede betydelige problemer i 2017, (Sverige, Tyskland og Industrial Solutions) forbedrede deres rentabilitet og cash flow i 1. kvartal. I Tyskland var præstationen dog langt fra tilfredsstillende. Der var positiv udvikling i de fleste andre divisioner. Finland, Norge og Østrig fortsatte med at levere gode resultater, og Danmark er klart forbedret."

Vejledning for 2018:

Caverion koncernens vejledning for 2018 er uændret:

"Caverion vurderer, at koncernens omsætning for 2018 vil falde i forhold til året før (2017: 2,275,8 mio. EUR). Caverion vurderer, at koncernens justerede EBITDA vil mere end fordobles i 2018 (2017: 25,8 mio. EUR).

Louise Wilhelmsen
Journalist

Mobil: 45 6189 5883
louise.wilhelmsen@caverion.com

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livcsyklusen i bygninger og industrianlæg. Selskabet har en omsætning på 1 milliard kroner og 1000 ansatte i Danmark. Caverion koncernen havde i 2017 en omsætning på ca. 17 milliarder kroner og 16.200 ansatte i 12 lande i Europa. www.caverion.dk.


Om os

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og industrianlæg. Caverion koncernen havde i 2018 en omsætning på 16 mia. kroner, heraf 1 mia. i Danmark. Der er i alt 15.000 ansatte i 10 lande, heraf små 1000 i Danmark.. www.caverion.dk

Abonner

Multimedia

Multimedia