Teknisk chef uden teknisk baggrund

Kan man lede to ekstremt tekniske afdelinger hos en af landets største teknik-entreprenører uden selv at have en teknisk baggrund? Og stadig opnå positive resultater? Svaret er ja. Det gør distriktschef Bente Andersen fra Caverion - endda med en medarbejdertilfredshed, der er helt i top

Teknisk chef uden teknisk baggrund

To af teknikgiganten Caverions allermest teknisk baserede områder er henholdsvis serviceafdelingerne for Ventilation & Køl og VVS. På hovedkontoret i Skovlunde uden for København består de to specialiserede afdelinger af tæt på 60 medarbejdere, der blandt mange andre kunder betjener store organisationer som MAN B&W, Novo Nordisk og Statens Museum for Kunst.

I spidsen for de tekniske medarbejdere står Bente Andersen, der oprindeligt er uddannet inden for engroshandel af udstyr til legepladser, men som gennem årene har arbejdet sig op i mere og mere tekniske miljøer blandt andet hos Robert Bosch og Bravida. For 12 år siden kom Bente Andersen til Caverion, der dengang netop havde skiftet navn fra ABB Electric til YIT. Siden da har hun haft fire forskellige stillinger; serviceleder, administrerende leder, servicechef - og fra 1. oktober i år det fulde ansvar som distriktschef for serviceafdelingerne Ventilation & Køl og VVS.

Løbende organisationstilpasninger

Caverion, der er børsnoteret på Nasdaq i Finland, beskæftiger i Danmark tæt på 1.000 medarbejdere, der arbejder ud fra 11 servicecentre og lokationer fordelt over hele landet. Bygge- og anlægssektoren er historisk set præget af konjunkturerne i samfundet, og som en af de største udbydere af tekniske løsninger såvel til nybyggeri som energirenovering er Caverion naturligt påvirket af vilkårene i samfundet og i branchen.

-          Det kræver løbende organisations- og produkttilpasninger for at levere konkurrencedygtige løsninger til et marked, der er i konstant forandring - og hvor kundernes krav stiger til de tekniske løsninger og til en virksomhed som vores, siger Bente Andersen, der som de fleste har oplevet et væld af ændringer.

Fokus på ledelse ikke på teknik

Med udnævnelsen til distriktschef overtog Bente Andersen da også ledelsen af en afdeling, der som mange andre havde været gennem mange forandringer. Men medarbejderne er stærkt teknisk funderet og er selvkørende inden for det faglige område, så de opfattede det som et plus, at den nye leder ikke havde fokus på det tekniske, men på det ledelsesmæssige element i jobbet.

Caverion har netop lanceret en ny strategi for servicedivisionen i Danmark. Denne tager netop udgangspunkt i, at alle skal gøre mere af dét, de er gode til. Derfor vil der også være mere fokus på det tekniske i serviceleder og teknikergruppen, medens fokus på økonomi, ledelse og struktur naturligt ligger hos en leder med administrativ baggrund. Det giver arbejdsglæde og gode resultater.

Koncernen er blandt de internationale frontløbere inden for avancerede livscyklusløsninger til bygninger, og i enhver teknisk funderet virksomhed, der opererer i et stærkt konkurrencepræget marked, er det vigtigt at være dækket ind med de faglige kompetencer.

Men hos Caverion behøver de ikke nødvendigvis at komme fra chefen. Bente Andersens team består af flere teknisk stærke service- og projektledere. Ingen af dem har udtrykt behov for teknisk sparring med chefen, men har i stedet efterspurgt den ledelsesmæssige sparring, dels i forhold til deres medarbejdere i områderne, dels i forhold til strukturering af forretningen.

-          Det handler om at være åben som leder. Jeg har jo ikke svaret på alle livets gåder, bare fordi jeg er leder. Medarbejderne og mellemlederne har brug for retning og prioritering, mens jeg som leder har brug for indsigt. Derfor er vi gensidigt afhængige af hinanden, siger Bente Andersen.

Information skaber følelse af respekt

Caverion foretager løbende kunde- og medarbejdertilfredshedsmålinger, og følge Caverions HR-afdeling udmærker Bente Andersen sig med en dokumenteret medarbejdertilfredshed, der er helt i top. Store mængder sund fornuft, løbende inddragelse af medarbejderne i beslutningerne og passende doser af relevant information er ifølge Bente Andersen tre vigtige ingredienser til en opskrift på at skabe gode resultater i en virksomhed.

-          Når en medarbejder bliver informeret og involveret opfattes det positivt. Man betyder noget for afdelingen og for virksomheden. Det giver en følelse af respekt for indsatsen, og det er vigtigt for medarbejderne og for mig, understreger hun.

Bente Andersen lægger vægt på, at der skal være respekt omkring roller og ansvar, da det er hele udgangspunktet for et godt samarbejde.

Tal et sprog, alle forstår

Det er gennem åbenhed og dialog, Bente Andersen forsøger at motivere sine medarbejdere. Når de f.eks. taler om økonomi, sørger hun for at gøre det forståeligt og samtidig fokusere på de positive aspekter ved at øge omsætning og indtjening.

-          Det handler om at trække det komplicerede koncernregnskab fra helikopterperspektivet ned i øjenhøjde og gøre det forståeligt og nærværende, siger hun og uddyber: Jeg gør meget ud af det positive i, at vi tjener penge, og hvorfor det kan gøre det sjovere for alle at gå på arbejde. Det handler jo ikke kun om, hvad en sund økonomi gør for virksomheden, men om hvad lønsomhed kan bidrage til i medarbejdernes hverdag, understreger hun og nævner veludstyrede biler, værktøj og sociale tiltag som eksempler på ting, man kan investere i, når man driver en sund forretning.

Forventer det bedste af alle

Det har været en udbredt myte, at håndværkere har en tilbøjelighed til at springe over, hvor gærdet er lavest. Cheferne sidder jo alligevel bare på kontoret, så der sker nok ikke noget ved, at vi lige smutter en time tidligere end planlagt, eller holder en lidt længere frokostpause, har rygtet ofte lydt. De historiske myter er imidlertid ikke noget, Bente Andersen oplever i dag.

-          Vi er som virksomhed og som afdeling ikke stærkere end det svageste led. Hvis ikke alle bidrager, det bedste, de kan, går det i sidste ende ud over medarbejderne selv. Og det ved de. Der er selvfølgelig forskel på, hvad jeg forventer af vores unge medarbejdere og de, der rammer pensionsalderen inden for få år, men alle skal yde deres bedste ud fra de forudsætninger, de har, understreger Bente Andersen.

Hun understreger, at er også vigtigt at fokusere på, at alle gerne vil være en del af en succes – og dermed skal alle også bidrage til denne.

-          Vi skal kunne stole på hinanden og på, at vores kolleger også gør deres bedste for at fremme resultaterne. Slækker man på kvaliteten i arbejdet og indsatsen går det ikke kun ud over mig – det går ud over hele afdelingen.

Sæt ikke barren efter laveste fællesnævner

Som med alle nye tiltag, er det ikke nødvendigvis alle medarbejdere, der kan se relevansen af eksempelvis øget information. Det bør dog i følge Bente Andersen ikke sætte en stopper for, at en leder udmønter sin stil og overbevisninger i praksis.

-          Det er ekstremt vigtigt ikke at tage udgangspunkt i laveste fællesnævner. Der er sikkert nogle enkelte, der ikke ser et behov for eksempelvis at få nyhedsopdateringer, men jeg oplever, at størstedelen er glad for dem, siger Bente Andersen.

Og med de seneste tilfredshedsmålinger ser det ud til, at chefen har ret.

Louise Wilhelmsen
Journalist

Direkte: +45 7623 2042
Mobil: +45 6189 5883
louise.wilhelmsen@caverion.com

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livcsyklusen i bygninger og industrianlæg. Selskabet har en omsætning på 1 milliard kroner og 1000 ansatte i Danmark. Caverion koncernen havde i 2015 en omsætning på ca. 23 milliarder kroner og 17.000 ansatte i 12 lande i Europa. www.caverion.dk.


Om os

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og industrianlæg. Caverion koncernen havde i 2018 en omsætning på 16 mia. kroner, heraf 1 mia. i Danmark. Der er i alt 15.000 ansatte i 10 lande, heraf små 1000 i Danmark.. www.caverion.dk

Abonner

Multimedia

Multimedia