Danmarks finansielle sektor offentliggør store fremskridt med at nå deres klimamål for 2030

Report this content

På konferencen Climate Investment Summit kunne Danmarks finansielle sektor her til morgen fortælle om ambitiøse klimatilsagn fra pensionskasser og kapitalforvaltere.      

Kent Damsgaard, administrerende direktør i brancheorganisationen Forsikring & Pension, kunne, i forbindelse med åbningen af Climate Investment Summit, offentliggøre de danske pensionskassers fortsatte investeringer i grønne projekter. Damsgaard rapporterede at den danske pensionsbranche siden 2019 har investeret 72 milliarder kr. i nye grønne løsninger, svarende til 11 milliarder dollars. Dette betyder, at mere end en tredjedel at de 350 milliarder kr. i finansielle tilsagn, der skal investeres i grønne projekter inden 2030, allerede er blevet investeret.         

Samtidig rapporterede Peter Kjærgaard, bestyrelsesformand for Investering Danmark og investeringsdirektør i Nykredit Portefølje Administration, om store fremskridt vedrørende Investering Danmarks tilsagn fra 2020. Tilsagnet fra 2020 betyder at CO2-udledningen fra danskeres investeringsfonde skal være 75% under CO2-udledningerne i verdensaktieindekset i 2030, sammenlignet med i dag. Kjærgaard kunne fortælle, at CO2 aftrykket er reduceret med 9 procent det seneste år. Overordnet set er CO2 aftrykket fra danskernes investeringer 22 procent lavere end verdensaktieindekset i 2020. 

Climate Investment Coalition er et offentlig-privat samarbejde, der skal mobilisere finansielle tilsagn frem mod 2030 for at bidrage til at få verden på rette vej mod at indfri Paris-aftalens målsætninger, samt komme med tilsagn til COP26 fra Danmark, Norden og England. Et afgørende element er den årlige opfølgning på tilsagnene, så vel som deling af succesfulde eksempler på investeringsprojekter og strategier for klimainvesteringer.

Climate Investment Coalition er et offentligt-privat partnerskab mellem Klima, Energi og Forsyningsministeriet, Forsikring og Pension, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Finans Danmark og World Climate Foundation.

”Vi står med en historisk klimakrise, hvis alvor senest er blevet understreget af FN’s nye klimarapport, der slår alarm på klimaets vegne. Hvis vi skal holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader, skal der handling og massive grønne investeringer til. Ikke om 10, 20 eller 30 år, men her og nu. Og det er præcist, hvad den danske finansielle sektor leverer stærkt på. Det skal vi også have flere udenlandske investorer til. Derfor er det også én af Danmarks vigtige prioriterer til COP26.” Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Vi har en ambition om at spille en central rolle i den grønne omstilling. På bare to år har de danske forsikrings- og pensionsselskaber fordoblet deres grønne investeringer. Vi er langt fremme i processen med at nå målet om at investere 350 mia. Kr. (svarende til 55 mia. USD) i grønne aktiver inden 2030. De grønne investeringer kommer dog ikke uden yderligere politisk engagement: politikere og offentlige myndigheder skal løbende fokusere på, hvordan man kan forbedre rammebetingelser og skabe et attraktivt miljø for private investorer i at investere grønt - i Danmark og i resten af verden. Kent Damsgaard, administrerende direktør i Forsikring & Pension Danmark.   

Det var et meget ambitiøst mål, vi satte sidste år – måske det mest ambitiøse i verden. Vi forpligtede os til at reducere CO2-udledningen fra danske investeringsfonde, så det i 2030 er 75 procent lavere end verdensaktieindeksets CO2-aftryk i 2020. Der er ingen tvivl om, Covid-19-restriktionerne har hjulpet os på vej mod en grønnere verden. I takt med genåbningerne af både Danmark og resten af verden må vi forvente, at selskabernes udledninger vil stige igen. Det vil stille endnu større krav til os som kapitalforvaltere, når vi skal arbejde for at reducere CO2-aftrykket endnu mere frem mod 2030. Og fremtiden ser lys ud: Hver tredje nye danske krone, der blev investeret i 2021, blev placeret i en bæredygtig fond.” Peter Kjærgaard, formand for Investering Danmark.

“Climate Investment Coalition bidrager med både ambitioner og reel handling gennem finansielle tilsagn øremærket klimainvesteringer frem mod 2030. Dette adskiller sig særligt fra tidligere indsatser, som har været præget af tilsagn og ambitioner uden opfølgning. Det handler ikke kun om at få ambitionerne i hus, men også at sikre at de systematisk bliver fulgt til dørs. Vi ser frem til fortsat at rapportere om finansielle tilsagn og annoncere yderligere tilsagn under COP26 for at sikre gensidig forpligtende samarbejde mellem den offentlige og private sektor, samt yderligere fremskridt.” Peter Damgaard, Medformand, Climate Investment Coalition og Næstformand i World Climate Foundation.      

Climate Investment Coalition er arrangøren bag Climate Investment Summit, som afholdes den 7.-8. september i København i både fysisk og digitalt format. Climate Investment Coalition er et offentlig-privat samarbejde mellem den danske regering repræsenteret af Klima, Energi og Forsyningsministeriet, Forsikring & Pension, Finans Danmark, IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) og World Climate Foundation. Koalitionen mobiliserer en international bølge af øgede investeringer i grønne løsninger frem mod 2030 med fokus på både vækstmarkeder, udviklingslande samt industrialiserede lande. Derudover søger koalitionen at dele succesfulde investeringseksempler og at samle centrale beslutingstagere inden for klimafinansiering fra den offentlige og private sektor, for at styrke det offentlige-private samarbejde.

For mere information:
Pauline Ledermann, Project Manager, Climate Investment Coalition,
pauline.ledermann@worldclimatefoundation.org, +45 40 83 04 97

Klimaministeriets pressetelefon: +45 41 72 38 05

Maria Jakobsen, Chefkonsulent, Public affairs- og kommunikation, Forsikring & Pension
maj@forsikringogpension.dk, +45 41 91 91 08

Kristine Racina, Presserådgiver, Finans Danmark
kra@fida.dk, +45 30 16 10 21

Climate Investment Coalition F.m.b.a (CVR:  41103248) | Toldbodgade 55B, 1253, Copenhagen | Denmark www.climateinvestmentcoalition.org

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links