CMP varsler 55 opsigelser i København

Report this content

De økonomiske konsekvenser af coronakrisen er af så omfattende karakter, at Copenhagen Malmö Port (CMP) er nødsaget til at varsle 55 medarbejdere om opsigelser i København for at fremtidssikre CMP’s virke som havneoperatør og forvalter af kritisk infrastruktur. Opsigelserne berører både havnearbejdere og funktionærer. 

CMP varslede allerede i april 40 opsigelser i Malmö, der som Skandinaviens største bilhavn er særdeles hårdt ramt af det globale fald i bilproduktionen. Krisen har dog resulteret i en markant nedgang på tværs af CMP’s forretningsområder. Prognoserne peger fortsat på, at krydstogtsæsonen 2020 er helt aflyst, ligesom en række af de øvrige forretningsområder oplever op til en halvering i håndterede volumener. På trods af en omfattende spareplan og brugen af statslige hjælpepakker er CMP derfor nødt til at varsle om yderligere opsigelser. 

Det gør mig virkelig ondt at måtte meddele om yderlige opsigelser i CMP. Målsætningen er og har naturligvis været at minimere konsekvenserne af krisen mest muligt. Men den situation, som vi befinder os i, påkræver desværre, at vi tilpasser organisationen for at fremtidssikre vores virke på havnen, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO hos Copenhagen Malmö Port AB. 

CMP har arbejdet hårdt for at afbøde omfanget af krisen, men effekterne af de initiativer, der er blevet igangsat, rækker desværre ikke til at dække de økonomiske tab, som CMP oplever på kort sigt og forudser på længere sigt. 

Faldet i antal anløb og håndterede volumener og dermed indtægtstab er simpelthen for store til at blive dækket af de tiltag, vi tidligere har søsat. Og med den usikkerhed, der hersker omkring krisens længde og dybde og påvirkning af vores underliggende markeder som f.eks. krydstogtturisme, energiressourcer, forbrugsvarer og råmaterialer, er vi beklageligvis nødt til at reagere nu og komme med endnu en forfærdelig trist besked som denne. Der er simpelthen ikke andre værktøjer tilbage i værktøjskassen i denne akutte situation. Vi vil gøre alt for at få CMP tilbage i sin bedste form. Også som arbejdsplads. Det er vigtigt for dansk samhandel – nu og som vej ud af krisen – og vi vil gøre os umage for at yde samme service overfor vores kunder, også selvom vi må sige farvel til dygtige medarbejdere, afslutter Barbara Scheel Agersnap. 

For yderligere information venligst kontakt: 
Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB 
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, telefon: +46 (0)70 252 00 98.

Dokumenter og links