Etableringen af ny krydstogtterminal i København udskydes

Report this content

Et markant ændret krydstogtmarked, som følge af coronakrisen, betyder, at Copenhagen Malmö Port (CMP) udskyder etableringen af en ellers planlagt ny krydstogtterminal på Oceankaj i Københavns Nordhavn. 

Med udsigterne til en sund vækst på det københavnske krydstogtmarked påbegyndte CMP i slutningen af sidste år udbudsprocessen for etableringen af en ny krydstogtterminal, der efter planen skulle stå færdig i 2022. Men på grund af coronakrisens negative effekter på det globale krydstogtmarked, som gør det svært at forudse, hvornår markedet normaliseres igen, annulleres den igangværende udbudsproces, og terminalen udskydes på ubestemt tid.

- Det er naturligvis utroligt beklageligt, også over for de involverede parter i udbudsprocessen, at investeringen i en ny krydstogtterminal udskydes. Indtil for nogle måneder siden så vi ind i et sundt 2020 med et rekordstort antal krydstogtanløb og med knap en million gæster til København. Men med coronakrisens indtog er der sat en pludselig prop i den globale vækst – også i København, hvor prognoserne peger på, at krydstogtsæsonen 2020 aflyses helt, efterfulgt af en vis usikkerhed det næste års tid. Den nye terminal skulle stadfæste Københavns position som hub for krydstogtturisme i Nordeuropa, men nu må vi vente på, at situationen vender, og vi igen kan fokusere på at udvikle en bæredygtig krydstogtturisme til gavn for hele regionen, udtaler Barbara Scheel Agersnap, CEO for Copenhagen Malmö Port. 

Sidste år genererede krydstogtturismen en omsætning på 735 MDKK i Hovedstadsregionen og omkring 2400 fuldtidsbeskæftigede på tværs af hele Danmark – størstedelen i København. 

Når der igen tegner sig et klart billede af krydstogtindustriens udvikling, vil CMP tage stilling til, hvornår processen for en ny krydstogtterminal skal igangsættes på ny.

For yderligere information venligst kontakt:
Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, telefon: +46 (0)70 252 00 98.

Dokumenter og links