Nordiske havne for en bæredygtig fremtid

Report this content

Ti havne i Norden er enedes om en erklæring, der fokuserer på bæredygtig udvikling i havnene. Den fælles erklæring viser en regional forpligtelse til at samarbejde om miljømæssige udfordringer i forbindelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er).

Havne er forbindelsespunkter for den globale handel og verdensøkonomien og spiller en væsentlig rolle i at skabe en bæredygtig fremtid, der understøtter Parisaftalen og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Derfor har en lang række nordiske havne fremsat en erklæring, som understreger vigtigheden af at dele viden, oplysninger og best practices angående forskellige miljømæssige emner, såsom energiforbrug og forurening, for at optimere den bæredygtige udvikling i havnene.

- Bæredygtig udvikling er en betydelig udfordring – men også en udvikling med stort potentiale og store muligheder. Responsible Business kræver nytænkning og nye måder at arbejde på. For at fremskynde de bæredygtige løsninger er vi nødt til at oprette stærke partnerskaber. Denne erklæring viser en stærk forpligtelse blandt nogle af de største havne i Norden om at agere kollektivt på dette område”, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO for Copenhagen Malmö Port AB.

Erklæringen, der er underskrevet af de ti havne, er vedlagt.

Yderligere information kan fås ved at kontakte: 
Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB 
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, Telefon: +46 (0)70 252 00 98