Ny havneterminal i Malmø giver store miljøgevinster. CMP og Scandinavian Tank Storage bygger anlæg til maritimt brændstof med lavt svovlindhold

EU's svovldirektiv trådte i kraft ved årsskiftet. Copenhagen Malmö Port (CMP) er klar til at modtage fartøjer, der kan tanke maritimt brændstof med lavt svovlindhold i nyetableret terminal, som bygges i Malmø og finansieres af Scandinavian Tank Storage AB (STS) og Copenhagen Malmö Port AB (CMP).

Svovldirektivet kræver, at alle fartøjer i SECA-området*, hvor Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal indgår, fra årsskiftet bruger maritimt brændstof med et lavt svovlindhold. Ifølge de nye regler ændres den tilladte mængde fra 1,5 vægtprocent til 0,1 vægtprocent.

For at gøre det muligt for fartøjer at tanke det nye brændstof i regionen investerer CMP og STS i fællesskab i havnen i Malmø med henblik på at etablere en tilpasset tankningskaj med tilhørende terminal. Statoil bliver leverandør af selve brændstoffet.

- Malmø ligger strategisk godt placeret for denne type af virksomhed med over 40.000 fartøjer, der årligt passerer Øresund. Vi er naturligvis glade for, at Statoil har valgt Malmø og os som strategisk placering og partner til brændstofdistribution, siger Leif Larsson, adm. direktør for Scandinavian Tank Storage AB.

- For CMP indebærer satsningen store muligheder. Vi vurderer, at 170 af vores kunders fartøjer kommer til at tanke her årligt. Det er i princippet et fartøj hver anden dag. Blandingen af olien er helt afgørende for, at den kommer til at fungere i fartøjet. Kravene er høje. Derfor føles det også ekstra trygt at have Statoil som leverandør af brændstof i anerkendt god kvalitet, siger Johan Röstin, adm. direktør for Copenhagen Malmö Port AB.

Alternativet til det nye brændstof er, at fartøjet skal foretage en røggasrensning ombord på fartøjet, hvis der anvendes brændstof med et højere svovlindhold. I en sådan proces dannes der farligt affald, som skal håndteres på land, hvad man helt undgår ved brug af maritimt brændstof med lavt svovlindhold.

*SECA = Sulfur Emission Control Area

For mere information, kontakt venligst:
Johan Röstin, adm. direktør for Copenhagen Malmö Port AB
+46 (0)40-680 41 00, johan.rostin@cmport.com

Leif Larsson, adm. direktør for Scandinavian Tank Storage AB
+46 (0)70 – 840 82 71, leif@scandinaviantankstorage.com

Om Copenhagen Malmö Port
CMP, Copenhagen Malmö Port, er en af de største havne- og terminaloperatører i Norden samt en af de største krydstogtterminaler i Nordeuropa. CMP er en af 83 europæiske core ports, som af EU anses for at være særligt betydningsfulde for udviklingen af de nye transportkorridorer i Europa.

Om Scandinavian Tank Storage
Scandinavian Tank Storage AB er et uafhængigt lagringsselskab for petroleumsbaserede produkter. Virksomheden blev grundlagt i 1993 og har de seneste fire år haft en kapacitetsforøgelse på 40 procent. I starten var virksomheden udelukkende baseret på containerlagring, men vi har gradvist styrket vores markedsposition og tilpasset vores terminaler efter bl.a. strategisk lagring, distribution og lagring for arbitrageselskaber, hvor vi i dag er markedsførende. Vores virksomhedsprofil bygger på dybe og nære relationer til vores kunder og leverandører. Gennem vores store kontaktnet og vores dybe indsigt i vilkårene i branchen kan vi tilbyde merværdi og bidrage til at udvikle vores kunders forretningsmuligheder. Det betyder, at vi i første omgang ser os selv som en proaktiv samarbejdspartner og dernæst som leverandør.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links