Presseinvitation – CMP fremviser investeringer i København

København er allerede i dag den største og mest populære krydstogtdestination i det nordlige Europa. Samtidig øges interessen for krydstogter i hele verden. Den nye kaj i Nordhavnen, som skal stå klar til krydstogtsæsonen 2013, kan tage imod tre større krydstogtskibe samtidigt. Derfor skal Copenhagen Malmö Port (CMP) kunne møde fremtidige behov og den globale konkurrence.  

En anden af CMPs større investeringer for at skabe en mere moderne og effektiv havn er udbygningen af området Prøvestenen. Området er blevet udvidet med yderligere 18 hektar samt med 650 meter ny kaj, og skal kunne udnyttes af både havnens eksisterende kunder samt af helt nye kunder. Efter at jordarbejdet blev afsluttet i det sene efterår 2011, udvikler CMP nu området med teknisk infrastruktur.

Søndag den 6. maj åbner CMP havnen for offentligheden og for pressen. På sejlture, der foregår hele dagen får man mulighed for at se områder, som offentligheden normalt ikke har adgang til. Fra skibene får man et godt billede af den igangværende ekspansion og udvikling af havnen. I Frihavnen findes der også en udstilling, hvor der præsenteres visioner for København og Malmö 2020.

Skibet, der er beregnet til pressen afgår fra Frihavnen kl. 9.00 til de to store investeringer Prøvestenen og krydstogtterminalen. På sejlturen deltager administrerende direktør Johan Röstin og vicedirektør Lennart Pettersson for at svare på spørgsmål og fortælle om CMPs igangværende og kommende havneaktiviteter i København og Malmö, hvor der i øjeblikket gennemføres store infrastrukturprojekter.

Sejlturen varer cirka 45 minutter.

Dato: Søndag den 6. maj

Tid: 9.00

Sted: Frihavnen, København

Spørgsmål: Søren Balken, soren.balken@cmport.com eller +45 40 97 99 07

I forbindelse med sejlturen inviterer CMP på en let anretning.

Akkreditering for pressen er obligatorisk.
Tilmelding senest den 2. maj til Søren Balken, soren.balken@cmport.com eller +45 40 97 99 07

CMP
Dansk-svenske Copenhagen Malmö Port AB (CMP) er det største havneselskab i Øresundsregionen. Virksomheden tilbyder hvert år effektiv transportservice til næsten 8.000 fartøjer på et af Nordens mest dynamiske og ekspansive markeder. CMP blev etableret i 2001 ved en sammenlægning af havnene i Malmø og København. Virksomheden har omkring 400 medarbejdere og omsatte for omkring 785 MSEK i 2009. Aktiviteterne omfatter krydstogt- og containertrafik, men også ro-ro-, tank- og tørlastskibe. CMP er desuden Nordens største knudepunkt for biltransporter, som hvert år håndterer 500.000 køretøjer. CMP's aktiviteter bygger på miljøhensyn og bæredygtige løsninger inden for teknik, infrastruktur og service.

Abonner