Stort vækstpotentiale for København som cruisedestination

Report this content

Selvom konkurrencen på krydstogtmarkedet er stigende, så er der stadig mulighed for årligt at trække mange tusinde flere passagerer til København. Det viser en ny rapport over krydstogtforretningen i København, som er blevet udarbejdet af Copenhagen Malmö Port (CMP) i samarbejde med By og Havn, Wonderful Copenhagen/Cruise Copenhagen Network og i dialog med Københavns Kommune.

Krydstogtmarkedet er i vækst; antallet af passagerer til København forventes i år at stige med 30.000 til 710.000, hvilket er 4,5% flere end sidste år. Derfor intensiverer de væsentligste aktører i København nu samarbejdet for at sikre, at den danske hovedstad er klar til at tage konkurrencen op.

På baggrund af analyser og interviews med en række af nøgleaktørerne i krydstogtindustrien konkluderer en ny rapport, at en række initiativer kan medvirke til at understøtte væksten og fastholde København som Nordeuropas førende krydstogtdestination i et stadig mere konkurrencepræget marked.

Over de næste 4 – 5 år er der på baggrund af en stigende efterspørgsel og en stadigt voksende målgruppe grundlag for vækstforventning på omkring 3% om året i antallet af passagerer, svarende til ca. 20.000 i forhold til passagertallet i 2015. Den forventede vækst underbygges desuden af, at krydstogtskibene i dag bygges større og dermed vil det samme antal anløb betyde flere turister i form af passagerer og besætningsmedlemmer.

”Fremtidens krydstogtturister og -besætning vil opleve bedre modtagelse og bedre muligheder for at opleve mest muligt af København. Det er nødvendigt for, at vi kan fastholde København som et knudepunkt for krydstogt i Nordeuropa”, udtaler Arnt Møller Pedersen, COO Cruise & Ferries, Copenhagen Malmö Port.

I rapporten stilles der skarpt på de faktorer, som København selv kan påvirke såsom modtagelse, markedsføring og infrastruktur. Rapporten angiver ydermere en række anbefalinger til initiativer, som kan være med til at understøtte væksten i de kommende år.

Rapporten viser, at København som anløbshavn og destination vurderes højt af såvel rederierne som deres gæster. København betragtes som en højklasse attraktion i sig selv.

”Den forventede stigning i krydstogtpassagerer viser, at vores indsatser for at styrke modtagelsen af turister er rigtig. Vi vil nu kigge på rapportens anbefalinger og arbejde videre på at styrke Københavns position som en af Europas førende destinationer for krydstogtskibe. Det tiltrækker turister og investeringer og skaber tusindvis af arbejdspladser til københavnerne,” siger overborgmester Frank Jensen.

København vil dog samtidig møde en stigende konkurrence fra krydstogtbyer rundt om i verden om at få andel af det voksende krydstogtmarked. Og i Københavns nærområde, Østersøområdet, er der en betydelig konkurrence fra andre havne og byer om at positionere sig som ”turn around” destination. Det vil sige den havn og by, hvor der skiftes passagerer og besætning. Disse anløb rummer en langt større værditilvækst for både operatøren og København som helhed.

Krydstogtforretningen har over de seneste 10 år udviklet sig positivt for København. Hvor der i 2005 var godt 400.000 krydstogtpassager til København, var der i 2015 knap 680.000. Den samlede krydstogtforretning skaber grundlaget for en samlet omsætning i hovedstadsregionens økonomi på henved 1.3 mia. kr. årligt, godt 4.000 sæsonjobs og forretningsmuligheder for mange virksomheder i og uden for hovedstaden.

For yderligere information, kontakt venligst:
Arnt Møller Pedersen, COO,
Cruise & Ferries, Copenhagen Malmö Port
Tlf. +45 3546 1107

Bilag: Review af krydstogtforretningen i København.

Tags:

Multimedia

Multimedia