Massiv mangel på uddannelse ved arbejde i stor højde viser ny undersøgelse

Arbejde i stor højde medfører ofte risici, og i dag er hver tredje arbejdsulykke i Sverige en faldulykke. Trods dette har en ud af tre medarbejdere meget sjældent eller aldrig fået information af sin arbejdsgiver om risiciene ved at arbejde i stor højde. Det viser en ny undersøgelse, som producenten af faldsikringsudstyr, Cresto, har fået foretaget.

Ifølge forskrifterne er det arbejdsgiverens ansvar at informere om risici og uddanne de ansatte i, hvordan faldsikringsudstyr skal anvendes. Da Cresto spurgte industri- og byggesektoren om sikkerhed på arbejdspladsen, svarede en ud af tre, at de meget sjældent eller aldrig har fået information om risici ved at arbejde i stor højde.

- Manglende uddannelse og forkert brug af udstyret er ofte årsager til ulykkerne. Rigtigt uddannede medarbejdere arbejder mere sikkert og trygt. Det er derfor vigtigt, at kontinuerlig uddannelse bliver tilgodeset i større udstrækning, end den gør i dag. Vi satser meget på at gennemføre skræddersyede uddannelser og at udvikle forskellige typer materiale for at øge brugen af faldsikring, siger Patrik Malterling, adm. dir. hos Cresto.

Stort kendskab til lov om at anvende faldsikring ved arbejde i faldrisikomiljø
Ifølge svensk arbejdsmiljølovgivning er arbejdsgiveren forpligtet til at beskytte sine arbejdstagere mod skade som følge af faldulykker ved arbejde i højden. Ni ud af ti ansatte i industri- og byggesektoren svarer, at de kender til loven. Af dem, der har arbejdet i mere end 20 år i branchen, svarer 16 procent, at de ikke kender til denne lov.

Sammenfatning af Crestos undersøgelse:

  • En gang om året i gennemsnit informerer arbejdsgiveren sine medarbejdere om virksomhedens politik for brugen af faldsikring og de risici, der kan forekomme i arbejdet
  • En ud af tre medarbejdere har meget sjældent eller aldrig fået information fra sin arbejdsgiver om risiciene ved at arbejde i stor fjern.
  • Tre ud af ti får uddannelse sjældnere end en gang om året, i hvordan man bør arbejde i stor højde for at undgå ulykker
  • Seks procent må gennemgå regelmæssige øvelser en gang halvårligt
  • Ni ud af ti kender til, at der er lov om at anvende faldsikringsudstyr, når der er risiko for fald og ved arbejde i over to meters højde
  • Af dem, der ikke benytter faldsikring, svarer 50 %, at de ikke gør det, da de synes, at det er besværligt
  • Tre ud af ti fravælger faldsikring, når de arbejder i en stresset arbejdssituation

Du kan finde oplysninger om uddannelser og gratis instruktioner på www.cresto.dk

Svarfrekvens og gennemførelse
Undersøgelsen blev foretaget på 249 personer, der var ansat i byggevirksomheder i Sverige. De der svarede, er site managers, projektledere, arbejdsledere, projektansvarlige og indkøbere. Undersøgelsen blev foretaget med webbaserede spørgeskemaer i december 2013 og januar 2014 af "Sverige Bygger" på initiativ af Skydda, som varemærket Cresto hører under. Størstedelen af dem, der har svaret (62,39 %) har arbejdet i byggebranchen i over 20 år. 64 % af de svarende arbejder i små og mellemstore virksomheder med under 100 ansatte. 

For mere information, kontakt venligst:
Patrik Malterling, adm. dir., Cresto
Tlf.: + 46 (0)10- 45 47 510, e-mail: patrik.malterling@cresto.se

Om os

Produkton af seler og liner er et håndværk med fokus på kvalitet og design, og derfor foregår produktionen i Sverige. Alle komponenter er udformet til at forenkle brugen af vores produkter og dermed gøre beskyttelsen så komfortabel og sikker som muligt.En væsentlig del af vores virksomhed består af Uddannelse, service og installationer af faste systemer. I tilknytning til vores produktion i Halmstad har vi også en uddannelsesafdeling, hvor kunder er mere end velkomne. CRESTO AB startede i 1999 og er siden 2002 et selskab og varemærke inden for Skydda og B&B Tools. Vi er fortsat en ung virksomhed, men har siden opstarten været drevet af dedikerede medarbejdere med lang erfaring og kompetence fra branchen. I 2007 overtog vi det danske faldsikringsselskab ResQ A/S, som i dag er en integreret del af Cresto og vores totale produktportefølje. I kraft af denne overtagelse er vi markedsførende med specifikke redningsudrustninger til den globale vindkraftindustri. Cresto er også markedsførende på vores hjemmemarked i Norden, og det har vi også tænkt os at være fremover.

Multimedia

Multimedia