Daniscos sukkerproduktion 2001

DANISCOS SUKKERPRODUKTION 2001 Udsigt til lidt større sukkerproduktion end tidligere forventet Årets anden prøveoptagning af roer i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland og Litauen, der blev foretaget den 3. september, udviste følgende resultat: Tons roer pr. ha % sukker i roen Tons sukker pr. ha Danmark 58,7 (50,0) 14,9 (16,5) 8,77 (8,27) Sverige 52,7 (42,5) 14,9 (16,3) 7,87 (6,93) Tyskland 56,7 (55,4) 15,0 (15,8) 8,51 (8,80) Finland 35,9 (31,2) 14,7 (15,6) 5,27 (4,85) Litauen 43,0 (35,3) 13,7 (15,0) 5,91 (5,28) Gennemsnittet for de sidste fem år er vist i parentes. Totalt for Danisco Sugar forventes på nuværende tidspunkt en produktion noget over de af EU fastsatte kvoter, men mindre end produktionen i de seneste rekordår. Med de nuværende gunstige vejrforhold også i den resterende del af vækstperioden er der potentiale til, at den samlede produktion i 2001 bliver noget større end de af EU fastsatte kvoter i Danmark, Sverige, Tyskland og Finland på i alt 1.060.500 tons, men mindre end produktionen i de seneste rekordstore år (produktion i 1998: ca. 1.202.000 tons, i 1999: ca. 1.294.000 tons, i 2000: ca. 1.240.000 tons). Siden første prøveoptagning, der blev foretaget den 6. august, har vejrforholdene været særdeles gunstige for roernes tilvækst, og potentialet for årets sukkerproduktion er fuldt tilfredsstillende. I Danmark har roerne i løbet af den seneste måned haft stor tilvækst, og ved normale vækstbetingelser forventes det, at årets arealudbytte mindst bliver på niveau med et normalår, samt at produktionen vil blive noget større end EU-kvoten på 420.700 tons (produktion i 1998: ca. 531.000 tons, i 1999: ca. 552.000 tons, i 2000: ca. 533.000 tons). I Sverige har tilvæksten i den seneste måned ligeledes været større end normalt, og ved normale vækstbetingelser forventes det, at årets sukkerproduktion vil blive noget større end EU-kvoten på 368.300 tons (produktion i 1998: ca. 399.000 tons, i 1999: ca. 430.000 tons, i 2000: ca. 412.000 tons). I Tyskland er roerne normalt udviklede, og ved normale vækstbetingelser forventes det, at årets sukkerproduktion ligeledes vil overstige EU- kvoten på 125.400 tons (produktion i 1998: ca. 152.000 tons, i 1999: ca. 145.000 tons, i 2000: ca. 142.000 tons). I Finland er roerne ligeledes normalt udviklede, og potentialet for årets sukkerproduktion er på niveau med EU-kvoten på 146.100 tons (produktion i 1998: ca. 120.000 tons, i 1999: ca. 166.000 tons, i 2000: ca. 153.000 tons). En eventuel manko vil kunne dækkes af overført C- sukker. I Litauen har vækstbetingelserne for roer været gunstige, og produktionen forventes at blive på niveau med eller lidt over fabrikkernes sukkerkvote på i alt 90.000 tons. Tidspunkt for kampagnestart på de enkelte fabrikker fremgår af vedlagte oversigt. For yderligere information: Koncerndirektør Mogens Granborg, Danisco A/S, tlf.: 32 66 20 00 Kommunikationschef Thomas B. Olsen, Danisco Sugar, tlf.: 32 66 25 00 Koncerninformationschef Anders Hundahl, Danisco, mobil.: 40 43 93 70 Bilag: Prøveoptagningsresultater fra fabrikkerne i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland og Litauen Bilag til pressemeddelelse om prøveoptagningsresultater Resultaterne pr. fabrik ved årets anden prøveoptagning i Danmark, Sverige, Tyskland, Finland og Litauen den 3. september 2001: Fabrik Tons roer pr. ha % sukker i Tons sukker Kampagnestart roen pr. ha dato Nakskov, DK 59,3 15,1 8,93 02.10.2001 Nykøbing, DK 60,5 15,2 9,20 02.10.2001 Assens, DK 56,3 14,5 8,14 02.10.2001 Köpingebro, 49,3 14,6 7,19 18.09.2001 SE Örtofta, SE 55,0 15,2 8,34 18.09.2001 Anklam, DE 56,7 15,0 8,51 25.09.2001 Salo, FI 37,0 15,1 5,58 25.09.2001 Säkylä, FI 34,7 14,3 4,97 25.09.2001 Kedainiu, LT 43,0 13,9 5,98 18.09.2001 Panevezio, LT 43,2 13,6 5,90 19.09.2001 Kursenai, LT 42,8 13,7 5,85 20.09.2001 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00790/bit0001.pdf

Om os

Danisco develops and produces food ingredients, sweeteners and sugar. The Group employs 15,000 people in 40 countries and in 2000/01 Danisco reported net sales of DKK 23.5 billion. Danisco's broad product portfolio includes emulsifiers, stabilisers, flavours, and sweeteners such as xylitol and fructose. Many of these ingredients are produced from natural raw materials and contribute, for instance, to improving the texture of products such as bread, ice cream and yoghurt. Danisco is also one of the largest and most efficient sugar producers in Europe.

Dokumenter og links