Uddrag af Formandens beretning - Generalforsamling den 6. september 2001

Uddrag af Formandens beretning - Generalforsamling den 6. september 2001 · Sletning af notering af FDR-programmet på Børsen i Helsinki (HEX) · Afgørelse fra EU kommissionens konkurrencemyndigheder · På Generalforsamlingen den 6 september 2001 udtalte Bestyrelsesformand Hugo Schrøder sig om følgende: Sletning af notering af FDR-programmet på Børsen i Helsinki (HEX) "I forbindelse med købet af Cultor blev det besluttet at bibeholde en notering på HEX - dels fordi vi ønskede at opretholde denne service for de finske investorer, men også fordi vi her igennem kunne opnå en notering i Euro og dermed tiltrække udenlandske investorer. Det har imidlertid vist sig, at omsætningen i denne parallel notering af Danisco-aktien gennem de såkaldte FDR's (Finnish Depositary Receipts) har ligget på et meget lavt niveau. Dette til trods for at programmet har ca. 2000 finske aktionærer. For at give disse aktionærer en bedre service gennem en bedre prisdannelse samt større likviditet på Københavns Fondsbørs er der ikke længere grundlag for opretholde en notering af FDR-programmet på HEX. Derfor planlægger bestyrelsen at iværksætte en sletning af noteringen af Danisco-aktien i Finland. Vi vil i denne forbindelse være opmærksomme på eventuelle gener for vores finske aktionærer og søge at finde nogle løsningsmodeller, der tager hensyn for disse. Det er væsentligt for mig at understrege at denne beslutning er en naturlig konsekvens af den manglende investeringsinteresse på børsen i Finland og derfor ikke et udtryk for den forretningsmæssige udvikling." Afgørelse fra EU kommissionens konkurrencemyndigheder "I maj 1999 havde Danisco uanmeldt besøg af EU Kommissionens konkurrencemyndigheder. Myndighederne ønskede at undersøge, om Danisco deltog i karteller, og om vi udnyttede vores dominerende stilling i Norden. Vi har netop fået meddelelse om, at Kommissionen ikke har fundet grundlag for at påstå, at vi handler i strid med loven på disse områder, og sagen er hermed afsluttet." Bestyrelsesformand Hugo Schrøder konkluderede i sin beretning, at Bestyrelsen finder, at selskabets situation er tilfredsstillende. Regnskabsmeddelelse for første kvartal forventes at blive offentliggjort den 18 september, og vil på sædvanlig måde først på dette tidspunkt kommentere vores forventninger til året baseret på forløbet af første kvartal. Med venlig hilsen Hugo Schrøder Alf Duch-Pedersen Bestyrelsesformand Administrerende direktør Yderligere oplysninger: Michael von Bülow, Investor Relations, tlf.: 32 66 20 43, mobil 21 49 23 05, e-mail: sfmvb@danisco.com Anders Hundahl, Koncerninformation, tlf.: 32 66 20 50, mobil 40 43 93 70, e-mail: peah@danisco.com Danisco udvikler og producerer fødevareingredienser, sødemidler samt sukker. Koncernen har 15.000 ansatte i mere end 40 lande, og Danisco omsatte i 2000/01 for 23.5 mia. kr. Daniscos brede portefølje af produkter omfatter blandt andet emulgatorer, stabilisatorer, aromaer, samt sødemidler som xylitol og fruktose. Mange af disse ingredienser er produceret af naturlige råvarer og medvirker blandt andet til at forbedre konsistensen i brød, is, yoghurt og andre produkter. Danisco er også en af de største og mest effektive sukkerproducenter i Europa. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00770/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00770/bit0001.pdf

Om os

Danisco develops and produces food ingredients, sweeteners and sugar. The Group employs 15,000 people in 40 countries and in 2000/01 Danisco reported net sales of DKK 23.5 billion. Danisco's broad product portfolio includes emulsifiers, stabilisers, flavours, and sweeteners such as xylitol and fructose. Many of these ingredients are produced from natural raw materials and contribute, for instance, to improving the texture of products such as bread, ice cream and yoghurt. Danisco is also one of the largest and most efficient sugar producers in Europe.

Dokumenter og links