Barsk 1. kvartal satte byggeriet i stå

Barsk 1. kvartal satte byggeriet i stå I første kvartal af 2009 gik den danske økonomi stærkt tilbage. Her blev også bygge- og anlægsbranchen hårdt ramt med en tilbagegang på næsten 15 %. Det ser dog ud til, at tilbagegangen stopper hen over sommeren. I første kvartal 2009 gik den danske økonomi tilbage med mere end 4 % i forhold til første kvartal 2008. En af de brancher, der blev ramt hårdest var bygge- og anlægsbranchen, hvor der eksempelvis var en tilbagegang for boligbyggeriet på næsten 15 %. - I starten af 2009 var der kraftig tilbagegang i Danmark, hvor især bygge- og anlægsbranchen blev hårdt ramt. Det kommer ikke som nogen overraskelse, da vi længe har været klar over, at især nybyggeriet stort set var gået i stå, udtaler økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. - Inden at man maler fanden på væggen, skal man dog huske på, at de tiltag, som regeringen har iværksat, der blandt andet kommer bygge- og anlægsbranchen til gode, reelt ikke var kommet i gang i første kvartal. Siden da er der eksempelvis kommet et investeringsløft i kommunerne på mere end 2 mia. kr. Derfor håber vi på, at når nationalregnskabstallene kommer for de kommende kvartaler, så vil læsningen ikke være lige så dyster som nu, siger Andreas Fernstrøm. - Når vi ser på de seneste indikatorer for fremtiden, ser det da også ud til, at bunden i hvert fald er nået. Man kan sige, at vi stadig går på bunden, så det er endnu for tidligt at hvile på laurbærrene. Derfor er det også positivt, at der i kommuneaftalen for 2010 er lagt op til en markant stigning i de kommunale anlægsinvesteringer, slutter Andreas Fernstrøm. Yderligere oplysninger: Økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, tlf. 72 16 01 44 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, tlf. 22 82 96 48