Byggeriet er fanget i alvorlig kreditklemme

Byggeriets virksomheder er under stort pres på likviditeten – og situationen er yderligere strammet til hen over sommeren 2009. Der ses nu en likviditets-knibtang i form af, at leverandørkreditterne indskrænkes samtidigt med at bankerne endnu ikke har løsnet deres kreditgivning på trods af to bankpakker.

”Vi har dagligt frustrerede medlemmer i telefonen, der mister kreditmuligheden i byggemarkedet eller hos andre materialeleverandører og ikke kan lov til at kompensere ved en øget kassekredit. Indtrykket er, at bankerne fortsat er meget tilbageholdende med at udlåne og stille garantier – selv overfor solide firmaer med gode projektporteføljer” udtaler projektchef Jørn Jensen, Dansk Byggeri. 41 % af Dansk Byggeris medlemmer oplever strammede kreditforhold og 20 % angiver, at der er tale om så urimelige forhold, at de ville skifte bank, hvis de kunne. De konkrete eksempler omfatter bl.a. reduktion i kassekredit-maksimum uden varsel. Generelt slås både landbruget og byggeriet med, at bankerne kreditvurderer en hel branche af gangen i stedet for at analysere den enkelte virksomhed og det enkelte projekt. Den normale kredit ved køb af byggevarer er løbende måned+ 25 dage og med et rummeligt kreditmaksimum på typisk op til fire gange det beløb, som byggemarkedet eller materialeproducenten kan kreditforsikre. Denne kredit er ofte af større betydning i det daglige end kassekreditten i banken. Nu har kreditforsikringsselskaberne strammet deres kreditpolitik pga. store udbetalinger i 2009. Det reducerer byggevareleverandørernes kreditmuligheder. Samtidig har mange byggemarkeder halveret gearingen til to gange det forsikrede beløb. Oveni dette kommer tilbagerulningen af de udskudte momsindbetalinger. Situationen er ganske alvorlig, og Dansk Byggeri holder nu sammen med Stark byggemarkeder, Ernst & Young, Spar Bank Nord og Nordea medlemsmøder landet over om, hvordan virksomhederne får forbedret deres likviditet. Der er fokus på fire områder: • Hvordan din virksomheden får mest ud af sin bank • Hvordan får din virksomhed de mest gunstige leverandøraftaler? • Bedre likviditet gennem professionel økonomistyring • Hvordan undgår din virksomhed tab på kunder? Møderne finder sted 29. september, 6. oktober og 7. oktober i henholdsvis Aalborg, København og Kolding.