Dansk Byggeri: Drop kravet om energimærkning hos fjernvarmekunder

Dansk Byggeri: Drop kravet om energimærkning hos fjernvarmekunder For mange fjernvarmekunder kan det ikke betale sig at energirenovere deres bolig og spare på energien. Dansk Byggeri foreslår derfor, at fjernvarmekunder fritages fra kravet om at energimærke deres hus. Når fjernvarmeværkerne sender regningen til boligejerne, udgør de faste afgifter i mange tilfælde over 50 pct. af regningen. - Den gennemsnitlige fjernvarmekunde betaler 33% af deres varmeregning som tilslutningsafgift – altså uafhængigt af om kunden overhovedet tænder for varmen. Over 100.000 husstande betaler over 50%, og hos Vestforbrænding i Glostrup betaler man ca. 60% i forbrugsuafhængig fast afgift, oplyser erhvervspolitisk konsulent Mads Peter Gede, Dansk Byggeri. De høje faste afgifter fjerner således motivationen og det økonomiske incitament for at energirenovere boligen og spare på energien. - Hos fjernvarmeselskaberne må de have en speciel smag i munden, når de ringer op til fru Hansen og opfordrer hende til at isolere boligen eller købe en ny cirkulationspumpe for at spare energi. Hvis de faste udgifter udgør 60% af regningen, er det kun 40% af besparelsen, som kommer hende til gode. Derfor kan hun naturligvis slet ikke tjene sin investering ind igen over varmeregningen, forklarer Mads Peter Gede. Det får nu Dansk Byggeri til at kræve, at boligejere, der opvarmer deres hus med fjernvarme, fritages fra at få energimærket deres hus. - Hvorfor skal fjernvarmekunder betale 6.000 kr. for at få energimærket deres hus, når det ikke kan betale sig for dem at energirenovere huset? Det er helt urimeligt, at kunderne skal bøde for fjernvarmeværkernes prispolitik, slutter Mads Peter Gede. Fakta om faste udgifter De syv fjernvarmeværker, hvor de faste afgifter udgør den største del af varmeregningen: • Mariager - her udgør de faste afgifter 66% af fjernvarmeregningen • Vestforbrænding i Glostrup - her udgør de faste afgifter 59% af regningen • Greve Strandby - 58% • Ørsted - 58% • Ræhr - 58% • Vestervig - 57% • Brøndby - 50% Yderligere oplysninger: • Konsulent Mads Peter Gede, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 02 09 • Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 02 91