Dansk Byggeri sætter fokus på løsning af netbanksproblemer

Der er konstaterede problemer med IT-sikkerhed for virksomhedernes netbankkonti. Sammen med Finansrådet vil Dansk Byggeri vejlede virksomhederne i håndtering af IT-sikkerhed

Dansk Byggeri sætter fokus på løsning af netbanksproblemer Der er konstaterede problemer med IT-sikkerhed for virksomhedernes netbankkonti. Sammen med Finansrådet vil Dansk Byggeri vejlede virksomhederne i håndtering af IT-sikkerhed Antallet af indbrud på netbankkonti er steget kraftigt de sidste par år. Ifølge Finansrådet voksede omfanget mere end 100 % fra 2007 til 2008. Det samlede svindlede beløb fra private netbankkonti og virksomheders netbankkonti nåede sidste år op på 6,7 mio. kr. - Det bør understreges, at risikoen for at blive udsat for netbankindbrud fortsat er meget lille - til sammenligning udgør Dankortsvindel mere end 40 mio. kr. årligt. Men faren skal tages alvorligt, og alle forventer, at angrebene på netbankkonti vil stige yderligere i de kommende år, fortæller Mads P. Gede, der er erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri og fortsætter: - Vi skal huske på, at indbrud via nettet kan være skæbnesvangert for den enkelte virksomhed. I et tilfælde blev et firmas konto tømt for 1,8 mio. kr. Man kan sammenligne det med at have en brandforsikring til sin bolig. Sandsynligheden for at ens hus brænder er ekstremt lille, men er uheldet ude, kan man miste alt. Derfor er det fornuftigt at sikre sig. Privatkunder har 1.200 kr. i selvrisiko, mens virksomheder hænger på hele tabet, hvis indbruddet er sket via eget IT-system. Større virksomheder med eget IT-personale må forventes selv at kunne sikre sig mod netbank-hackere. Men situationen er anderledes for de mindre virksomheder, anfører Dansk Byggeri. - Alle virksomheder er professionelle og skal behandles som sådan, men mindre virksomheder må i højere grad kunne sidestilles med almindelige private netbankkunder. Deres fokus er og bør være det, de er bedst til, nemlig at udføre deres håndværk for kunden. Bankerne er i forhold til de mindre virksomheder klart de bedste til at tage hånd om risiciene ved netbankskonti. Og man skal huske på, at bankerne er meget interesserede i, at så mange som muligt bruger netbank, pointerer Mads P. Gede. Dansk Byggeri har kontaktet erhvervsminister Lene Espersen for at understrege vigtigheden af, at reglerne justeres for især mindre virksomheder. Derefter mødtes Dansk Byggeri ultimo juni med Finansrådet, der er bankernes erhvervsorganisation. - Dansk Byggeri mener, at mindre virksomheder bør kunne opnå delvis dækning for tab ved netbankindbrud - for eksempel 75 %. Betingelsen skal være, at de har levet op til fastlagte krav til, hvad man som mindre virksomhed skal gøre i forhold til IT-sikkerhed. Dansk Byggeri vil nu sammen med Finansrådet udarbejde en vejledning om håndtering af IT-sikkerheden med sigte på især de mindre virksomheder. Vejledningen vil være klar sidst i august 2009 og vil - udover de almindelige råd om antivirus, firewall, spamfilter og kryptering af trådløse net - indeholde råd om kun at have store beløb stående på en konto, hvortil der ikke er adgang fra netbank og om at placere de store beløb på en privat netbankkonto. For enkeltmandsfirmaer kan der være ide i at drøfte med sin bank, om man kan få lov til at køre alle bankforretninger via sine private netbankkonti. - Endelig kan man også overveje at anskaffe en computer, der alene bruges til at håndtere netbank. Computeren må således ikke bruges til at surfe på nettet, chatte eller sende og modtage e-mails. Det reducerer indbrudsrisikoen med over 90 %, slutter Mads P. Gede. Kontakt: Erhvervspolitisk konsulent Mads P. Gede, Dansk Byggeri, på telefon 24 60 05 22 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med 6.500 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og - ikke mindst - at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt - til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.