Dansk Byggeri sætter turbo på lederuddannelse

Dansk Byggeri sætter turbo på lederuddannelse Uddannelsessuccesen Byggeriets Lederuddannelse udbydes nu som turboforløb til glæde for de deltagere, der har svært ved at sætte næsten to år af til at gennemføre uddannelsen. Dansk Byggeris medlemmer fortsætter deres lederuddannelse på højtryk samtidig med, at branchen kæmper mod de dårlige tider. Organisationen har således igen kunne melde stort set udsolgt på efterårets nye hold henholdsvis i Århus og Roskilde. Og selvom medlemmerne er glade for uddannelsen, har krisen skabt behov for nytænkning hos kursus- og udviklingsafdelingen. Det betyder, at Byggeriets Lederuddannelse nu udbydes som turboforløb på fire intensive uger, fordelt over syv måneder. Behov for overskuelighed - Flere af de, som overvejer at gå i gang med uddannelsen, kan have en vis usikkerhed med hensyn til, om de kan beholde deres job til de har gennemført uddannelsen. Udbyttet af uddannelsen er størst, når deltageren kan relatere de nye færdigheder til en hverdag som leder, har der vist sig et behov for et mere overskueligt kursusforløb, og det er det behov, vi forsøger at komme i møde med det nye turboforløb, siger Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeri Kursus og udvikling. Gode resultater Dansk Byggeri Kursus og udvikling har gennemarbejdet uddannelsen, sådan at den kan komprimeres, og underviserne har allerede høstet de første erfaringer blandt andet gennem et forløb i Grønland. I Grønland forhindrer afstandene og de praktiske udfordringer, at uddannelsen kan gennemføres sådan som det sker i Danmark, og Dansk Byggeri har brugt erfaringerne herfra som afsæt for den danske turbouddannelse. - Der er fordele og ulemper ved begge forløb, siger Eva Kartholm. - Når uddannelsen komprimeres, får deltageren virkelig fyldt sine videndepoter op, og derfor er det vigtigt, at både kursusdeltageren og virksomheden har forståelse for, at det ikke er muligt at forholde sig til så meget andet i de uger, hvor der er undervisning. Omvendt er det en klar fordel, at forløbet kan gennemføres så hurtigt, og deltagerens kompetencer dermed øges med tophastighed. I kendte rammer Første turboforløb skydes i gang den 26. april 2010 på Entreprenørskolen i Ebeltoft, og det er i øvrigt Entreprenørskolen der lægger hus til alle fire moduler af turboforløbet. Interesserede kan læse mere om uddannelsen på www.kursus.danskbyggeri.dk. Yderligere information: Eva Kartholm, afdelingschef, Dansk Byggeri Kursus og udvikling, telefon 72 16 01 42