Erhvervspakke lader de små virksomheder i stikken

Det er et skuffende resultat, som regeringen og forligspartierne er nået frem til. Dansk Byggeri beklager, at der ikke indgår en statslig genforsikring af det hjemlige kreditmarked i aftalen. - Mange gode og sunde projekter tabes i øjeblikket på gulvet til skade for økonomien og for beskæftigelsen. Situationen er nemlig alvorlig for de virksomheder, som rammes af bankernes stramning af kassekreditterne samtidig med, at leverandørerne strammer, fordi de ikke kan genforsikre deres kreditter. Virksomhederne mangler således den arbejdskredit, som holder produktionen i gang. Og det er især de små og mellemstore virksomheder, der er i en sådan klemme, siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri. I Dansk Byggeri er man skuffet over, at der er blevet pillet en milliard ud af det oprindelige udspil – en milliard, som brugt til en statslig genforsikring af eksempelvis leverandørkreditter kunne have sikret mange små virksomheder mod den lukningstrussel, som mange må se i øjnene. - Selvfølgelig findes der også gode takter i udspillet, og vi vil gerne rose den del af aftalen, som rækker landbruget en hjælpende hånd. Vi vil også granske de fremlagte forslag om kautioner og risikovillig kapital, men desværre må vi samlet set vurdere, at erhvervspakken ikke vil bidrage til optimisme i landets mange små og mellemstore virksomheder. - Tværtimod giver det foreliggende udspil en følelse af, at de små og mellemstore virksomheder er blevet ladt i stikken, og at regeringen har valgt at lægge vægt på eksportkreditter i højere grad end hjælp til det indenlandske kreditmarked, konstaterer Lars Storr-Hansen. Kontakt: Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, på telefon 72 16 01 01 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32