Kommunale bygninger i Østjylland får hårdt tiltrængt løft

Det er en klog og fremsynet aftale, KL og staten har indgået om kommunernes økonomi. Man har udvist stort ansvar ved at øge investeringerne i de nedslidte kommunale bygninger. Det giver både bygningerne og beskæftigelsen et hårdt tiltrængt løft, siger Michael Ancher, der er formand for Dansk Byggeri Østjylland . Kommunerne og staten har aftalt et anlægsniveau på 20 mia. kr. i budgettet for 2010. Det er fem milliarder mere end i 2009, og det vil ifølge aftaleparterne give et markant forbedring af skolebygninger, plejehjem og andre kommunale bygninger. - Aftalen ligger helt i tråd med de ønsker, som vi i Østjylland har præsenteret for de forskellige kommuner, når vi har været på besøg hos dem de sidste par år, fortsætter Michael Ancher. Han henviser til, at flere kommuner er allerede gået i gang med at få gjort noget ved vedligeholdelsesefterslæbet - bl.a. har Århus Kommune rykket investeringer fra for 1 mia. kr. og Norddjurs bygger plejeboliger for knap en halv mia.kr. - Vi vil i Dansk Byggeri holde fast i, at de øgede kommunale investeringer ikke bliver et midlertidigt redskab til at stimulere byggeriets beskæftigelse, men at hele den offentlige sektor nu tager fat i at hæve standarden på deres bygninger - ikke mindst i forhold til at energieffektivisere den offentlige bygningsmasse, fortsætter Michael Ancher. Han understreger, at Dansk Byggeri Østjylland i de kommende år vil følge udviklingen i vedligeholdelsesstandarden - både på de offentlige bygninger og på veje og kloakkker. - Ikke kun fordi der er arbejde i det for vores medlemmer og deres ansatte, men også fordi borgerne i vores område har nogle berettigede forventninger til at rammerne for vores samfund er i orden, slutter Michael Ancher