Millionbesparelse med en effektiviseret tilbudsproces i byggeriet

En effektiviseret udbuds- og tilbudsproces rummer potentiale for store besparelser for både bygherrer og de udførende. For at udnytte potentialet påpeger Dansk Byggeri, at det kræver, at bygherren har fokus på at tilvejebringe entydige digitale mængder i udbudsmaterialet til glæde for alle aktører i byggeprocessen.

Set i forhold til den samlede årlige produktionsværdi på omkring 140 mia. kroner for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse i Danmark løber omkostningerne ved tilbudsgivning op i mange millioner kroner. - Typisk koster det 3-5 procent af projektsummen at udarbejde tilbud på et byggeprojekt. På en hovedentreprise til 10 millioner kroner bliver det til en omkostning på 3-500.000 kroner for at beregne tilbud, fortæller Thomas Gregersen, direktør i rådgivningsfirmaet Linkcon ApS. Det rummer potentiale for store besparelser, mener han: - Bygherrer, rådgivere og entreprenører har selvfølgelig brug for at indhente priser og konkurrere om opgaverne. Men med en effektivisering af tilbudsprocessen er der potentiale for ganske store besparelser i byggeerhvervet. Besparelser, som i stedet kan bruges på planlægning, innovation, kvalitetssikring osv., vurderer Thomas Gregersen. Udbud med mængder som grundlag for tilbud Dansk Byggeri fremhæver, at et forbedret udbudsmateriale er første vigtige skridt på vejen til en effektiviseret tilbudsproces: - Det bør være en naturlig del af opmålingsreglerne, at mængderne oplyses i en entydig digital form allerede i udbuddet. På den måde er entreprenørerne sikre på, at de standardiseret får de informationer, de har brug for, hver gang en bestemt bygningsdel bliver udbudt. Til gengæld får rådgiverne og bygherren mere præcise tilbud og et bedre sammenligningsgrundlag at vurdere de indkomne tilbud ud fra, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri. Samtidig påpeger han, at skal det lykkes at få entydige mængder, der kan benyttes som direkte grundlag for tilbudsgivning, skal bygherren stille krav til rådgiverne om at tilvejebringe mængderne som en del af udbudsgrundlaget. Bygherren bør stille krav - Rådgiverne har ikke den store interesse i at oplyse entydige mængder i udbudsmaterialet. Det har de udførende til gengæld, fordi de digitale data kan genbruges i hele udførelsesfasen, både ved tilbudsafgivelse og i den efterfølgende produktionsproces. Derfor må bygherren stille krav om, at rådgiverne tilvejebringer entydige digitale mængder som grundlag for udbud. Det er i bygherrens egen interesse, da det sikrer ham et bedre og billigere byggeri, pointerer Michael H. Nielsen. - Det betyder, at der er behov for at klargøre, hvilke informationer entreprenørerne har brug for til beregning af deres tilbud. Det bliver altså de data, som næste led i produktionskæden har brug for, der definerer de data, der skal skabes tidligt i projektet, understreger Michael H. Nielsen. Som aktiv bruger af principperne i Det Digitale Byggeri er Thomas Gregersen overbevist om, at brugen af digitale værktøjer er vejen frem mod en mere effektiv tilbudsproces: - Med udbud med mængder kombineret med digitale produktkataloger, hvor man hurtigt og nemt kan sammenligne priser og bestille materialer elektronisk, er der virkelig potentiale for effektivisering og besparelser, forklarer han. For yderligere oplysninger: Thomas Kjer Gregersen, direktør, Linkcon ApS Mobil: 31 56 34 30 E-mail: tkg@linkcon.dk Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri Direkte telefon: 72 16 01 75 Mobil: 20 28 52 64 E-mail: mhn@danskbyggeri.dk