Tårnhøje gebyrer i Fredensborg Kommune

Tårnhøje gebyrer i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har skruet op for byggesags-gebyrerne og er nu landets absolut dyreste kommune, når der bliver opkrævet gebyr i sager om erhvervsbyggerier. Også borgerne må til lommerne. Kommunen opkræver landets næsthøjeste gebyr i sager om byggeri af enfamiliehuse. Det viser en undersøgelse, som Dansk Byggeri har foretaget 150.000 kr. Så meget koster det at få behandlet en sag om et erhvervsbyggeri i form af en lagerhal på 750 m2 hos Fredensborg Kommune. Dermed er kommunen landets absolutte højdespringer, når det gælder byggesagsgebyret ved erhvervsbyggerier. I Hvidovre Kommune, der har landets laveste byggesagsgebyr for erhvervsbyggerier, kan man behandle en tilsvarende sag for 3.500 kr. Landsgennemsnittet er knap 23.000 kr. Det viser en undersøgelse, som Dansk Byggeri har foretaget. - Vi er meget forundrede over, at det kan koste 150.000 kr. at få behandlet en byggesag i Fredensborg Kommune, når man f.eks. i nabokommunen Gribskov kan behandle en tilsvarende sag for 11.750 kr. Det skaber et ringe erhvervsklima i Fredensborg, for det kan hæmme virksomhedernes vækst, siger Jørgen Simonsen, der er formand for Dansk Byggeri Nordsjælland. Også almindelige borgere må grave dybt i lommerne, hvis de vil have behandlet en ansøgning om at bygge et enfamiliehus på 180 m2 i Fredensborg Kommune. Med et gebyr på 23.400 kr. har Fredensborg Kommune landets næststørste gebyr for sager om enfamiliehuse - kun overgået af Frederiksberg, der opkræver 27.750 kr. I Københavns Kommune koster det til gengæld kun 1.054 kr. at få behandlet en sådan byggesag. - Kommunerne må ikke tjene penge på gebyrer fra borgere og virksomheder, der søger om byggetilladelse. Byggesagsgebyret må altså ikke være større end de direkte omkostninger ved sagsbehandlingen. Der kan selvfølgelig være enkelte forhold, der fordyrer sagsbehandlingen lidt, men det kan slet ikke forklare en prisforskel på 26.000 kr. mellem Fredensborg og Københavns kommuner, understreger Jørgen Simonsen. Fredensborg har siden november 2008 valgt at skrue drastisk op for byggesags-gebyrerne. Gebyret for behandling af sager om et erhvervsbyggeri på 750 m2 er sat op fra 37.500 kr. sidste år til nu 150.000 kr. Gebyret for behandling af en sag om et enfamiliehus på 180 m2 var sidste år 7.500 kr. men er nu mere end tredoblet. - Det er især betænkeligt, fordi en ændring af byggeloven har medført, at kommunerne fra april 2009 ikke længere skal foretage en teknisk behandling af sagen. Derfor burde kommunen ret beset sætte gebyret ned, fordi sagsbehandlingen ikke længere er nær så ressourcekrævende, forklarer Jørgen Simonsen. Han oplyser, at Dansk Byggeri nu vil udarbejde en række forslag til, hvordan byggesagsbehandlingen og -gebyrerne kan ensrettes, professionaliseres og effektiviseres. Yderligere oplysninger: • Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, tlf. 48 36 36 36 • Mette Schmidt, kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri, tlf. 22 82 96 48