Vækstplan får positiv bedømmelse af lokale erhvervsfremmeaktører

Foreningen af lokale erhvervsfremmeaktører - Dansk Erhvervsfremme - ser positivt på Regeringens nye vækstplan og vurderer, at de 100 konkrete initiativer vil give kommunerne en række vigtige instrumenter i bestræbelsen på at skabe en positiv lokal erhvervsudvikling. Dansk Erhvervsfremmes medlemmer arbejder for at styrke virksomheders vækst via lokal efterspørgselsorienteret erhvervsservice og fokus på lokale rammevilkår. Derfor glæder man sig over vækstplanens store detaljeringsgrad og indholdsmæssige bredde, der leverer en række praktiske løsninger på en stor gruppe virksomheders daglige udfordringer. 

Dansk Erhvervsfremmes nyvalgte bestyrelsesformand Henrik Hansen noterer sig med tilfredshed, at vækstplanen anerkender det store vækstpotentiale i at sikre helt almindelige små og mellemstore virksomheder solide lokale rammevilkår: 

Regeringens vækstplan er en validering af det tålmodige arbejde med at forbedre virksomheders lokale vækstbetingelser, der gør en stor forskel for virksomhedernes udvikling, men som sjældent påkalder sig avisoverskrifter. Alle virksomheder – uanset størrelse og branche – påvirkes af lokale rammevilkår, udfordringer og styrkepositioner.” 

Dansk Erhvervsfremmes bestyrelse ser vækstplanen som en styrkelse af medlemsorganisationers daglige arbejde, men også som en stor opgave, der vil kræve en fokuseret indsats i den kommende tid. Næstformand Niels-Henrik Glisbjerg forklarer: 

”Udmøntning af vækstinitiativer kræver indgående kendskab til individuelle virksomheders udfordringer og behov. Dette gør sig eksempelvis gældende i den bebudede styrkelse af sammenhængen mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, samt i den beskrevne videnoverførsel og matchmaking omkring automatisering og design. Her vil de lokale erhvervsfremmeaktører, qua deres omfattende og veletablerede netværk til de lokale virksomheder, naturligt komme til at spille en central rolle.” 

Dansk Erhvervsfremmes medlemmer har i gennemsnit været operationelle i deres lokalområder i 17 år og servicerer hvert år samlet set over 18.200 individuelle virksomheder. Denne lokale forankring sikrer dem en unik indsigt i virksomhedernes styrker og udfordringer – og et tillidsfuldt forhold til den daglige ledelse. Dette sætter medlemmerne i stand til at matche erhvervsservice-tilbud til de virksomheder, der faktisk efterspørger dem. Dermed aktiverer man effektivt lokale ressourcer i erhvervsudviklingen. 

Med vækstplanens tydelige prioritering af de basale erhvervsmæssige rammevilkår - og markeringen af værdien af at aktivere netop lokale muligheder for at skabe vækst og udvikling - ser Dansk Erhvervsfremmes bestyrelse frem til regeringsgrundlagets annoncerede eftersyn af erhvervsfremmesystemet. Bestyrelsesformand Henrik Hansen uddyber: 

”Der er behov for en kritisk gennemgang af det danske erhvervsfremmesystem og en reorientering hen imod færre - men mere langsigtede og velfinansierede erhvervsfremmeindsatser. Det nuværende system er desværre en jungle af initiativer - ofte med betænkelige overlap i formål og målgrupper – og med uklar effekt. Det kan vi gøre bedre. Regeringen har med vækstplanen markeret, at kimen til vækst kan skabes i en decentral indsats ude i kommunerne under hensyntagen til specifikke lokale erhvervsmuligheder. Fremadrettet bør vi derfor udvikle vores erhvervsfremmeindsatser i et tættere og mere efterspørgselsorienteret samarbejde med virksomhederne. I den sammenhæng er nærhed til virksomhederne og forståelse af deres konkrete kontekst altafgørende.” 

For yderligere kommentarer vedrørende pressemeddelelsen kontakt erhvervsdirektør Henrik Hansen, Viborgegnens Erhvervsråd, hhansen@ver.dk tlf. 4013 4474 

Om Dansk Erhvervsfremme
Foreningen Dansk Erhvervsfremme har 59 medlemmer, der alle arbejder aktivt med lokal og subregional erhvervsfremme. Dansk Erhvervsfremme sikrer sine medlemmer gode betingelser for at udøve erhvervsfremme via kompetenceudvikling, analyser og formidling af best-practice. Medlemskredsen består af både private organisationer og kommunale forvaltninger, der både beskæftiger sig med erhvervsservice til individuelle virksomheder og erhvervsudvikling af kommunen som helhed. De private DEF organisationer har totalt over 15.400 kontingentbetalende virksomhedsmedlemmer. 

Tags: