Elektronisk underskrift ved boligkøb nemt, hurtigt og livsfarligt

Umiddelbart kan en elektronisk underskrift på købsaftalen virke som om det kommer både køber og sælger til gode og letter papirarbejdet i forbindelse med en bolighandel, men advokat Jacob Jansson Christensen, bestyrelsesmedlem i Danske BOLIGadvokater maner til besindighed

”I oktober i år er det blevet muligt at underskrive elektronisk, og så går det hele lige pludseligt meget stærk. Det ene øjeblik sidder du og gennemlæser papirerne, og det næste har du skrevet under og trykket send. Effektivt, men når sælger sidder i den anden ende og underskriver elektronisk kun få minutter senere, så går det for stærk – køber mister muligheden for, at træde ud af handlen uden omkostninger og det kan blive rigtig dyrt,” advarer han.

I gamle dage, dvs. før 1. oktober foregik det hele på papir og på mail. Det tog længere tid og gav køber mulighed for lidt eftertanke og tid til en snak med sin rådgiver. Nu foregår det på nettet og køber har ikke de samme forbrugerrettigheder i forbindelse med et boligkøb, som der gælder, når de køber et nyt fjernsyn på nettet. Derfor kan det også komme som en overraskelse for mange, at de ikke har 14 dages gratis fortrydelsesret som normalt gælder ved nethandel. Men sådan er det ikke, når du køber et hus.

”Når en købsaftale i en bolighandel er underskrevet af både køber og sælger, har køber kun seks arbejdsdage til at fortryde købet, men det koster 1% af købesummen. Det kan være en betragtelig sum for langt de fleste mennesker,” siger Jacob Jansson Christensen, bestyrelsesmedlem i Danske BOLIGadvokater.

Danske BOLIGadvokater anbefaler, at man har et advokatforbehold med i købsaftalen. På den måde får køber tid til at tænke efter og kan gratis udtræde af handlen, hvis der er forhold som man ikke fik gennemtænkt inden underskriften.

”Et advokatforbehold får man ikke automatisk, men er noget man selv skal sørge for. Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 3-5 hverdage, men advokaten kan undervejs bede om mere tid til at gennemgå aftalen. Dette gælder også, hvis man har underskrevet elektronisk”, forklarer Jacob Jansson Christensen.

Et advokatforbehold giver køber tid til at rådføre sig med sin advokat om købet, selvom der allerede er skrevet under. En advokat kan herefter – inden for den aftalte frist – gennemgå alle papirerne og vurdere, om der er forhold eller vilkår, som bør undersøges nærmere eller forhandles. Beslutter køber herefter, alligevel ikke at købe, koster det ikke andet end advokatens salær. Og man kan nå at fortryde uden at skulle betale 1% af købesummen.

Fakta:

Digital signatur er en elektronisk underskrift. Den sikrer, at du er den, du giver dig ud for at være, når du underskriver i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Digital signatur er en vigtig forudsætning for etablering af offentlige og private internettjenester. Det gør det muligt at benytte det offentliges tjenester døgnet rundt og erstatte fysiske dokumenter med elektroniske.

Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den … dato … kl. 16.”

Yderligere infomation

Advokat Jacob Jansson Christensen, Advokatfirmaet Sankt Petri Advokater, tel. 3871 7700

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en Dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har medlemmer fordelt over hele landet. Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk  ogwww.facebook.com/danskeboligadvokater og www.youtube.com/danskeboligadvokater .

Tags:

Om os

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen. En BOLIGadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser. Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køberrådgivning og sælgerrådgivning. Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Multimedia

Multimedia